Rør Nordre

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Rør Nordre' hovedbygning og driftsbygning, (2023) Foto JK
Rør Nordre' hovedbygning og tunet på gården, (2023) Foto JK

Rør Nordre er en av Rør-gårdene. Noe av det tidligste jordbruket i Norge ble til i dette området, for omtrent 4800 år siden. Se Rør-gårdenes historie. Jorda er for det meste leirjord, som kan gi store avlinger.

Rør Nordre ble fullgård fra 1593 og halvgård fra 1695. I tiden 1701 - 1711 var gården ubebodd, og de som bodde på nabogården Gate, drev jorden på Rør Nordre i tillegg til sin egen.

Det gamle våningshuset på Rør Nordre, Rørhuset, er et av de eldste husene i Rygge. Det ble bygd i 1713 og påbygd i 1723. Det står nå på Bygdetunet, restaurert av Rygge Museum og Historielag. Det nåværende våningshuset er fra 1960.

En del av gårdens område nord og øst for jernbanen ble solgt fra gården, blant annet der fotballbanen og Totalprosjekt ligger i dag. Det gjelder også området fra Tyrolerhuset og oppover mot E6.

Anders Røhr arbeidet som bonde i mange år, men fra 1987 og til han døde i 2018 leide han bort jorda til Jens Edvard Kase. Han arbeidet selv med vedlikehold og salg av gressklippere, motorsager og andre maskiner til hagebruk og skogbruk. Gården eies nå (2022) av Sonja Marie Røhr, født Timmerman.

Jorda er fremdeles bortleid til Jens Edvard Kase. Det blir dyrket blant annet korn, gulrøtter og sylteagurker.

Anders og Sonja Marie har barna Sønni Kristine og Ole Hermann.

---

IE, AS