Refsnes Gods

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Refsnes Gods fra hagen. (2019) Foto JK.
Refsnes Gods med sitt vakre hageanlegg på nordsiden av bygningen. Foto: Moss Avis / fotograf: Terje Holm, 2013.
Refsnes Gods på Jeløy fotografert cirka 1958. Postkortfoto / fotograf E. Kristiansen

Hotell Refsnes Gods, Godset 5 i Moss er hotell og restaurant, eies av hotellkjeden Classic Norway. Hotellet er berømt for sin kunstsamling med blant annet flere Munch-malerier.

Stedet Refsnes ble ryddet før år 800 e.Kr. I 1597 omtales stedet i stiftsboken over kirkenes gods. Fra 1660 til 1723 var det en slektsgård. Gullholmen og Krona lå under gården. Refsnes var en berømt smuglerplass i 1760-årene. Hovedbygningen ble bygget i flere omganger: David Chrystie sen. bygget midtbygningen i 1802-03, mens de to tårnene ble bygget i 1855 av daværende eier konsul Lorentz Meyer. En fløy med helt nytt kjøkken ble bygget i 1964, to nye hotellfløyer i henholdsvis 1971 og 1977. Jordeiendommen ble også utvidet til 300 mål innmark og drøye 400 mål med skog.

Til tross for navnet har Refsnes aldri vært et gods med andre gårder under seg.

Den berømte lindealléen foran huset ble sannsynligvis plantet på Chrysties tid, han ga anlegget det parkmessige utseendet.

David Chrystie døde i 1835 og hans enke overtok Refsnes. De hadde ingen barn, og i 1844 solgte hun stedet til Jens Kristiansen. I 1855 overtok Konsul Lorentz Meyer fra Christiania gården, og med ham begynte også en ny glanstid for Refsnes.

Konsul Meyer tilbragte hver eneste sommer her sammen med sin familie og venner helt frem til 1888. Konsul Meyer døde i 1888 og hans frue i 1890 og Refsnes gikk nå over til datteren Sophie, som var gift med politilege Haakon Boeck fra Christiania. Maleren Hans Gude var en av dem som vanket der. Og 4. august 1898 kom Kong Oscar IIbesøk til Refsnes, hvor det ble arrangert stor middag til kongens ære. Kong Oscar hadde tidligere på dagen blant annet åpnet det nye Orkerød barnehjem, og skulle også overvære årets landsregatta.

Sønnen Lorentz Meyer Boeck overtok Refsnes i 1917 og eide det frem til 1938.

Da kjøpte Olav Fjeld eiendommen og startet restaurant der tre år senere. Han hadde ingen intensjoner om å drive tradisjonelt gårdsbruk. I 1949-50 ble det utparsellert 20 boligtomter på Krona og 60 tomter på Refsnesåsen. I 1950-årene solgte han store deler av eiendommen til boligtomter til Moss Boligbyggelag som bygget 186 leiligheter i rekkehus og 550 leiligheter i blokker.

I 1970-årene kjøpte familien Christiansen med den anerkjente restauratøren Preben Bjørn Christiansen hovedbygningen med hage. De utviklet den gamle «lystgården» til et ledende hotell. I 1969 ble «Godset» bygget ut og fikk nærmere 40 nye overnattingsrom. I 1998 overtok familien Salbuvik Refsnes Gods og drev hotellet i over 20 år. De skapte en privat kunstsamling med ca. 400 kunstverk på hotellet og i 2011 fikk hotellet Kulturarvprisen. I 2019 solgte Salbuvik hotellet til en hotellkjeden Classic Norway som eier 18 hoteller i Norge.


[[

Se også: Godset


Kilder:

  • Arnulf Johannessen & Jon Gundersen: Refsnes - en lystgård på Jeløy
  • Moss HistorielagEV