Reier gård

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Reier gård på Jeløy sett fra lufta i 2006. Foto: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Fotograf: Ernst Rolf
Reier gård rundt 1904 avbildet på et postkort. Ukjent fotograf
Reier gård. (2017) Foto JK

Reier gård på søndre Jeløy i Moss eies og drives av fetterne Erik og Karl Reier. Gården har 424 dekar jord og 300 dekar skog, dyrker korn og grønnsaker og har eget blomstergartneri. Navnet Reier kommer av rede. Reier har vært boplass fra yngre steinalder, og ble ryddet i årene 400-800 e.Kr. Da ble Reier skilt ut fra opphavsgården Alby. På Reier er det funnet boplasser fra yngre steinalder. Gården lå i 1400-årene under Oslo Bispestol, fra 1525 under Værne Kloster da den ble leilendingsgård. Dagens hovedbygning er oppført i 1903.

Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
Reier gård på søndre Jeløy i 2006. Vi ser Reier i forgrunnen, Tronvik øverst t.v. og Refsnes t.h. Foto: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Fotograf: Ernst Rolf

Omkring 1800 ble gården flyttet fra bunnen av Kvebakken hvor den hadde ligget i uminnelige tider. Den nye gården ble bygget lenger mot nordvest. Rester etter gårdsanlegget fra 1800-tallet er lett synlig nederst i Kvebakken. Hovedbygningen ble utvidet til dagens versjon i begynnelsen av 1900-tallet. Da hadde gården et av de mest storslagne parkanlegg på Søndre Jeløy.

Conrad Andresen Reier kjøpte en stor del av gården i 1925 av skipsreder Herlovsen og overtok hele eiendommen og hovedbygningen i 1931. Han ble den første bonden siden 1700-tallet som bodde fast på gården. I 1928 ble det første veksthuset satt opp. I løpet av de 10 kommende årene ble 13 veksthus reist, hvor tomatproduksjon under glass stod i høysete. På starten av 1930-tallet ble det plantet ca. 25.000 epletrær og Reier hadde den største eplehagen i Oslofjordområdet på den tiden, med eget saftpresseri.

Rundt 1960 overtok tre av Conrad Andresens sønner Odd, Egil og Conrad driften og etablerte etter hvert firmaet «Brødrene Reier AS». Det satses nå fullt på blomsterproduksjon med krysantemum som hovedprodukt. Også eplehagen og saftproduksjonen ble avviklet etter hvert - blant annet pga. barfrost og gnagere som ødela trærne. Erik Reier kom inn i driften i 1980 og overtok gården og gartneriet sammen med sin fetter Karl Reier i 1993.

Kilder:

  • Brødrene Reier AS' hjemmeside
  • Landbrukssjef Egil Holmsen
  • Edmund Schilvolds "For alltid Jeløy" 2006EV

Hør også på NRKs radioprogram fra skuronna på Reier gård i 1937: En dag på åkeren