Rygge Familiesenter

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Rygge Familiesenter Larkollveien 7 er en samlokalisering av helsestasjon, PP-tjenesten, barnevernet og Familieterapeutene i Rygge.

Helsestasjonen har et tilbud til alle familier som venter barn, og familier med barn i alderen 0-6 år. Målet er å ivareta spedbarns og småbarns fysiske, psykiske og sosiale helse. Utgangspunktet at foreldre, familie, venner og naboer er de viktigste personene for barnet. Helsestasjonen kan gi støtte og veiledning.

Ungdomsskolehelsetjenesten og ungdomshelsestasjonen er i Rygge ungdomsskole.

Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) er en rådgivende tjeneste for dem som trenger utredning og tilrettelegging i barnehager og skoler. Tjenesten har logoped som også arbeider med alle aldersgrupper.

Familieterapeutene, som tidligere het Familieverkstedet, gir et gratis tilbud til barn, unge og deres foreldre med behov for særlig støtte. Dette er et hjelpetiltak under barnevernet i Rygge og har som formål å styrke familien i dennes arbeide med å løse aktuelle problemer.


Kilde:

  • Rygge kommuneSkrevet av Elisabeth Vogt