Rygge Senior Bo

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Rygge Senior Bo er en idealistisk medlemsforening som arbeider for å skaffe egnede arealer, støtte bygging av og fordele boliger til seniorer i Rygge. Foreningen ble stiftet i 2006.

I samarbeid med Rygge Boligbyggelag (nå Vansjø Boligbyggelag) sto de første 26 boligene ferdig i 2012. Nå har foreningen bygget 65 leiligheter i flere byggetrinn. Kriteriene for å få kjøpt bolig her er at man er over 50 år og er medlem av foreningen Rygge Senior Bo.

I 2004 var det noen venner som ble enige om å ta et initiativ selv for å bedre sin alderdom. De la ut lister i bank og butikker hvor de beskrev sine tanker om å bygge seniorboliger i kommunen. De fikk raskt ca. 200 påtegninger som viste interesse for deres tanker.

Etter mye arbeid fikk de med Moss Boligbyggelag (nå Vansjø Boligbyggelag) på laget. De ble en meget viktig støttespiller i deres arbeid. Foreningen RSB ble stiftet 9. februar 2006 og registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret.

En lokal grunneier fattet interesse for tankene deres og gjorde det mulig å få kjøpt en større tomt på Goen, Halmstad.

Utviklingen av denne tomta har vært RSB sitt hovedprosjekt. Hele tomten er nå utnyttet og det har blitt 57 leiligheter og 8 vertikaldelte boliger. Av forskjellige årsaker ble ikke boligprosjektet helt slik de hadde ønsket det som et seniortilbud, men vellykket for barnefamilier. Det første leilighetsprosjektet (Goenveien 4) på 26 leiligheter ble flyttet inn i rundt årsskifte 2011 – 2012. Siste byggetrinn i området var Goenveien 2 hvor 23 seniorer flyttet inn i april 2020. For Goenveien 4 fikk RSB Rygge kommune sin byggeskikkpris for 2012. Goenveien 4 var referansebygg for Goenveien 2.

RSB har i dag 107 medlemmer hvorav mange bor på Ekholt og ønsker seg seniorbolig i dette område. Det har RSB foreløpig ikke har greid å etterkomme. RSB har vært åpen for å samarbeide med alle som vil støtte deres seniorprofil. For tiden jobber RSB for å få tilgang til en tomt på Halmstad, men ingen avtaler er inngått hittil.Kilder:

  • Hans Magnus Lie
  • Norges Boligbyggelag
  • Byavisa MossEV