Rygge Senterparti

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Rygge senterparti har lange tradisjoner.

I lokalhistorisk arkiv på Rygge Museum oppbevares originalen fra Vestre Løken, Rygge datert 25.5.1895 om «Love for Rygge Landmandsforbund». Formålet er å samle bygdens innbyggere til felles arbeid for landbruk, samt binæringer som kreaturdrift, skog- og havbruk, men de har også foredrag og meningsutveksling om andre temaer. Enhver voksen og hæderlig indvaaner af Rygge kan blive optaget som medlem af foreningen, men kontingenten på kr 1 pr. år må betales forskuddsvis.


I boken »Østfold Bondeparti/Senterparti 1920-1980», forfatter Odd Fladstad fra Rakkestad, omtales bl.a. Rygge som en viktig valgkrets helt fra 1910. Landmandsforbundet starter som et næringsparti. På landsmøtet i 1920 blir Bondepartiet stiftet, som er det andre klassepartiet i Norge etter Arbeiderpartiet. 20. februar 1921 regnes som stiftelsesdagen for Østfold Bondeparti. Rundt 2. verdenskrig sletter partiet de formelle bånd til bondeorganisasjonene. I 1959 endres navnet til Senterpartiet med fokus på kristne og humanistiske verdier, folkestyre og privat eiendomsrett. Landsmøtet slår fast at partiet ikke lenger er et særinteresseparti for bønder, men et parti i sentrum av norsk politikk. Verdigrunnlaget baserer seg på desentralisering av makt, bosetning og kapital, og fremmer større likestilling mellom ulike grupper i samfunnet. Grunnsynet er økonomisk måtehold og prioritering av ikke-materielle verdier.


I 1946-47 får Bondepartiet 6 av 20 plasser i kommunestyret i Rygge, i 1948-51 oppnår de 4 av 20. De har fellesliste med H i årene 1952-63, og i 1964 får Senterpartiet 4 av 35. I 1968-71 blir det 5 av 35, i 1972-75 får de 6 av 35 plasser. Da blir også første kvinne fra Sp valgt inn, Inggjerd Utne.


Lærer og senere gårdbruker Boe Guren var ordfører for Bondepartiet/Senterpartiet i 1946-52 og fra 1956-60. Herredsskogmester Otto Roer var ordfører for Senterpartiet fra 1968-1971. Svein Lyby har sittet 20 år i Rygge kommunestyre, og var varaordfører i to omganger (i samarbeid med Krf og H). Fra 1979 til 1995 er det stabilt med tre representer i hver periode. Kun 1 Sp-representant kommer inn ved valget i 1999, og i 4 perioder har Senterpartiet kun 1 plass i kommunestyret. Først ved valget i 2015 oppnår Rygge Sp 5,1% og 2 av 27 plasser. Per Harald Svendsen og Gerd Louise Molvig ble Rygge Sps siste representanter i det siste kommunestyret i Rygge kommune - i posisjon med Ap, KrF og V.


15. januar 2018 blir Moss-Rygge Sp stiftet på Moss hotell. Partiets leder er Roshild Solfjell. Etter det har partiet igjen hatt en positiv utvikling og fått mange nye medlemmer. Senterpartiet har ikke vært representert i Moss på 40 år, men ved valget 2019 får partiet 7,2% oppslutning og 4 av 49 representanter i det nye kommunestyret:

  • Tor Petter Ekroll (varaordfører)
  • Annette L. Raakil
  • Bjørge Huth
  • Jon Granrud


Kilde:

  • Gerd Louise MolvigArtikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)