Rygge beredskapssenter

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Rygge beredskapssenter er et felles trenings- og øvingssenter på Rygge Flystasjon som kan samle nødetatene på ett sted. Senteret tar utgangspunkt i infrastrukturen som i dag finnes på Rygge flystasjon og mulighetene dette området.

Rygge beredskapssenter ble etablert våren 2013 av kommunene Moss, Råde, Rygge og Våler gjennom Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU). Siden høsten 2015 har Østfold fylkeskommune eid prosjektet, med støtt fra Justis- og beredskapsdepartementet. Mesteparten av bygg- og anleggsressursene på Rygge er langtidsutleid fra Forsvarsbygg til Luftforsvaret. Forsvarets aktivitet på Rygge er blitt vesentlig redusert de siste 20 årene. Med ny langtidsplan for Forsvaret, vedtatt høsten 2016, vil aktiviteten ta seg mer opp, men det vil fortsatt være ledige fasiliteter for trening og øving for flere aktører på Rygge.

Kilde:

  • Østfold fylkeskommune

EV