Rygge hovedflystasjon

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Fil:Rygge Flystasjon.png
Rygge hovedflystasjon med den tilhørende sivile lufthavn sett fra lufta . Foto: BW (2020) / Print screen fra Google Earth

Rygge hovedflystasjon, nå Rygge flystasjon ble offisielt åpnet 15 september 1954. Denne har vært en viktig brikke i forsvaret av Norge og en betydelig arbeidsgiver i Rygge regionen. I dag er Rygge base for 339 skvadron, SOAS, som opererer her med Bell 412-helikopter. Avdelingen yter helikopterkapasitet for Forsvarets spesialstyrker og tilhører 134 luftving. Luftvingen har også en avdeling på Luftforsvarets base på Gardermoen.

Rygge flystasjon er nå den eneste hel-militære flystasjon i Sør-Norge. Her finnes Kongsberggruppen, Heimevernet, Luftforsvarets ledelse og Forsvarsbygg, i tillegg til ca. 300 vernepliktige soldater. Redningstjenesten 330 skvadron har en avdeling på Rygge, og opererer redningshelikoptrene 24 timer i døgnet. Kongsberggruppen bygger et nytt depot for vedlikehold av skrog på de norske F 35 kampflyene i Rygge. Det blir en del av den globale vedlikeholdsløsningen når den norske F 35-flåten og skal stå ferdig i 2025.Den nye langtidsplanen for forsvarsektoren understreker Rygge flystasjons betydning for forsvaret. Basen har fått tilbake sitt gamle navn Rygge flystasjon og blir en av Luftforsvarets tre viktigste baser, på linje med Ørlandet og Evenes. I 2024 er flystasjonen fylt med rekruttering, seleksjon og utdanning av flygere og navigatører og annet flyplasspersonell. I 2022 ga Stortinget USA innpass på Rygge for å styrke landets sikkerhet. Områder på flyplassen skal være til felles bruk for USA, Norge og andre allierte for militære formål. I 2024 bygges det motordepot og et hus for vedlikehold av flyskrog.

I 2024 ble det bestemt at i de nærmeste årene skal amerikanerne bruke 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon. Det skal bygges kampflybeskyttelse, gjøres grunnarbeid for forlegninger, bygges lagerhaller og mer rom for å lagre ammunisjon.

Opprettelsen av NATO i 1949 førte til behov for en militær flyplass ved Rygge. Byggearbeidene startet 5 april 1952. Flystripa ble flyttet fra Lille Rygge til Ryggeraet hvor den ligger fremdeles.

Flyplassen medførte en betydelig oppgradering av infrastrukturen i store deler av Rygge kommune allerede fra byggingen startet. Det ble blant annet bygget eget vannverk, trukket nye kraftledninger og bygget et nytt drivstoffanlegg på Larkollen. Samtidig ble 80 eiendommer, inkludert Halmstad skole, ekspropriert for å gi plass til den nye flyplassen.

Rygge flystasjon har blant annet vært tilholdssted for Luftkommando Østlandet, flere jagerflyskvadroner For beskyttelse har det også vært en egen Luftvernbataljon oppsatt med kanon og missilforsvar på Rygge. Det har også vært utført et mangfoldig og komplisert vedlikehold av fly og flykomponenter, det har vært forlegning og forpleining av soldater, sanitetstjeneste og administrative tjenester.

I 2009 ble Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) med stab flyttet fra Oslo til Rygge hovedflystasjon. 1 januar 2017 skiftet GIL navn og funksjon til Sjef for Luftforsvaret slik at hele Luftforsvaret nå blir styrt fra Rygge.

I desember 2017 bestemte Aerospace Industrial Maintenance seg for å bygge motordepot for vedlikehold av motorene for Norges nye kampfly, F35. I 2018 ble 134 Luftving på Rygge gjenopprettet, med ansvar for blant annet 335 skvadronen og Herculesflyene.

15 Bell-helikoptre i skvadron 339 er også stasjonert på Rygge fra 2020. Det betyr mer aktivitet igjen på flyplassen enn det har vært siden 137 luftving ble nedlagt i 2014. Hangarene på Rygge er fredet.


Rygge flystasjon var en av de mest forurensede i landet. Miljøskader oppsto ved at brannskum som ble brukt trakk ned i grunnen og har forurenset Vansjø. Noe som fikk konsekvenser for fisken der. Oppryddingen begynte i 2018. Tre år senere var lekkasjen av fluorholdige masser redusert med 40 prosent

Kilder:

  • Forsvaret
  • Tomas Colin Archer (tidl. GIL)
  • Ole Gjølberg
  • Oberst Kristian Lyssand til Moss Avis
  • Moss Avis
  • Stortingsrepresentant Ingjerd Schou

---

EV