Rygge kommune

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Rygges kommunevåpen med gullsporen på rød bunn er blitt kommunevåpen for Moss fra 2020.

Rygge var egen kommune fra 1838 frem til 2020 da den ble slått sammen med Moss. Men også tidligere har Moss spist seg inn på Rygge.

Rygge var en liten kommune, med attraktive arealer og store arealkonflikter. Jordsmonnet på utsiden av Raet er blant det mest fruktbare i landet. I Rygge er det vesentlig mer dyrket mark enn skog. Rygge var den kommunen i Østfold som har prosentvis størst andel areal til offentlig infrastruktur (veier, flyplass, jernbane), og er den kommunen som i perioden 1993-2004 hadde prosentvis størst avgang av dyrket mark. Bare mellom 2004 og 2015 ble nesten 16.000 dekar jordbruksareal omgjort til vei og bane. Rygge har ogsp landets største tetthet med fornminner.

Rygge kommune var den tettest befolkete av alle kommunene i Østfold (mer enn 10 ganger høyere enn landsgjennomsnittet) og var den kommunen i fylket med høyest andel av befolkningen som bor i tettbygde strøk. Kommunen har derfor vært opptatt av å styre arealbruken og utbyggingstakten slik at naturverdiene bevares, og Rygge også i framtiden kan ha et landlig preg.

Før sammenslutningen med Moss var Rygge kommune på 74 kvadratkilometer, med det administrative senter på Bredsand. Det meste av Rygge ligger på utsiden av Raet. Kommunen grenset mot Moss, Våler, Råde og Oslofjorden. Kystlinjen fra Rådegrensen innerst i Kurefjorden til Mossegrensen i Bakkeveien er på 35 km.

Kommunen har en lang kulturhistorie, det er fornminner nesten over alt. Ingen kommuner i landet har så mange fornminner på så små arealer.


Kilde:

  • Rygge kommune
  • Norsk institutt for bioøkonomi
  • Fylkesmannen i ØstfoldEV