Rygge lensmannskontor

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Rygge lensmannskontor eksisterte fra tidlig 1300-tallet til 1987, for så å bli slått sammen med Råde og Våler lensmannskontor i 2009. Og hele lensmannsetaten ble nedlagt ved politireformen i 2016. Politidistrikt Øst sitt hovedsete er nå i Vestveien 16 i Ski i Akershus.

Men lensmannshistorien går langt tilbake: I 1338 var Rygge lagrett samlet på bakken østenfor bekken ved Botner. Lensmennene var gjerne valgt blant vel ansatte bønder i bygda, og tinget ble holdt på lensmannens hjemgård. Slik var det frem til 1754, da også andre enn bønder kunne bli lensmenn.

Lensmennenes oppgaver var å stevne mistenkte lovbrytere, holde arrest og sørge for utpantning for dem som ikke klarte å betale regningen sine. Dessuten å jage bort tiggere, fanter og farende folk fra distriktet. Lensmann Hansen syntes i 1845 at Rygge var et så lite distrikt at det burde bli slått sammen med lensmannsdistriktet for Moss landsogn. Og slik ble det. Forutsetningen var at lensmannen bosatte seg i Rygge. Lensmannsgården var da Bjølsen Nordre, men lensmannen hadde også kontortid på Moss noen timer hver uke. Senere var Øre Vestre lensmannskontor i 47 år.

I 1911 flyttet lensmannskontoret til Moss. I Kongens gate i Moss delte det hus med Rygges kommuneadministrasjon og Rygge Sparebank. Her ble det liggende frem til 1973 da det flyttet inn i Rygges nye rådhus på Bredsand. Men rådhuset ble fort for trangt, så i 1987 flyttet lensmannen tvers over veien til Graficom-huset, hvor han og kontorstaben holdt til frem til lensmannskontoret i Rygge 2009 ble slått sammen med Våler og Råde lensmannskontor og flyttet til Råde. Da den sivile luftfarten begynte på Rygge, fikk lensmannen i Rygge også ansvaret for grensekontroll og politioppgaver der.

Tidligere var lensmannen administrativt underlagt fylkesmannen. Ved politireformen i 1994 ble lensmannen integrert i politidistriktet ved at han administrativt ble lagt inn under politimesteren, og inngikk dermed i politiorganisasjonen. Enda en politireform i 2016 bestemte at hele lensmannsetaten her i landet skulle nedlegges. Det skjedde i praksis i 2018, da hele Østfold politidistrikt ble innlemmet i det nye Øst politidistrikt. Moss politistasjonsdistrikt med senter i Moss politistasjon ivaretar politimessige og sivilrettslige gjøremål for Moss, Rygge, Råde og Våler kommuner.


Kilder:

  • Boka Moss politidistrikt 1875 - 2018
  • Ryggehistorien II og III
  • John Kasper Hermansen, tidligere lensmann i Rygge

---

EV