Rygge og tall

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Kommunefakta for Rygge

I 4. kvartal 2018 hadde Rygge 16 145 innbyggere.

Samme år ble det født 138 barn mens 145 personer døde. Nettoflytting i 2017 var 310 personer.

Forventet befolkning i 2030 er 18 086 innbyggere. Forventet befolkning i 2040 er 19 452 innbyggere.

I 2018 bor Rygges befolkning i 1366 leiligheter og 3923 eneboliger. I tillegg har Rygge 1003 hytter.

Gjennomsnittshusholdningen har 2,26 personer.

131 innbyggere arbeider med jordbruk, skogbruk og fiske, 1235 arbeider i sekundærnæringer, 3201 i varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjenester, forretningsmessig tjenester, 698 i offentlig administrasjon, Forsvaret, sosialforsikring, 579 med undervisning, 1604 i helse- og sosialtjenester, 288 i personlig tjenesteyting

91,4 prosent av barna har barnehageplass.

6,9 prosent av skoleelevene får særskilt norskopplæring. 17,1 prosent av elevene får skoleskyss.

Kommunen bruker 993 kroner per innbygger på kulturtiltak, som aktivitetstilbud til barn og unge, bibliotek, muséer, idrettsanlegg, Musikk- og kulturskoler og kommunale kulturbygg.

Rygge har 92 plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner.


Kilde:

  • Statistisk SentralbyråSkrevet av Elisabeth Vogt (EV)


befolkning, folketall, folketelling, innbyggere, innbyggertall