Ryggiof (tidsskrift)

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Ryggiof er navnet på Rygge Museum og Historielags årbok, et tidsskrift som hittil har kommet ut med 13 utgaver, dvs. annethvert år i perioden 1999 - 2023.

Historielaget i Rygge gav også tidligere ut et hefte med lokalhistorisk stoff om Rygge, det kom ut 7 slike hefter i perioden 1983 - 1998.

Da historielagets styre i 1998 vedtok å utgi en mer omfattende årbok for å markere årtusenskiftet, ble man enig om å kalle årboka Ryggiof, som etter skriftlige kilder fra 1300-tallet er det gamle navnet på Rygge. Opprinnelig var det sannsynligvis et gårdsnavn, som lå der hvor prestegården nå ligger. Gården kan ha vært den viktigste i bygda, for der lå hovet i førkristen tid. Navnet Ryggiof må da trolig tolkes som "hovet på åsryggen" Siden ble, - som vanlig - , kirken lagt der hovet sto.

Styret vedtok også å øke omfanget, papirkvaliteten og opplaget. Alle artikler er skrevet av historielagets medlemmer og andre ryggesokninger.

Disse årbøkene er utgitt hittil:

Ryggiof (1999) - redaktør: Ketil Johansen (86 sider) Innholdsfortegnelse: Granli - en forsvunnet husmannsplass / Utvidelse av grensene for kjøpstaden Moss / Kaptein Fredrik Solie- en spesiell livshistorie / Jul på gården - i gamle dager / Uthus i Larkollen / I manns minne - minneoppgave 1981 / Veiomlegging ved Værne kloster / To brev vedrørende skolehus i Larkollen / Spanskesyken i Rygge og Moss /


Ryggiof II (2001) - redaktør: Ketil Johansen (118 sider) Innholdsfortegnelse: Husmannsplassen Stuvika / Høida - grenda som forsvant / "Mystisk" fornminne ved Molvik østre / Langs den gamle Ekholtvei / Falne i Rygge under 2. verdenskrig / Knubbehus i Rygge / Intervju med Ole Stubberud (1892 - 1985) / Ved siden av hverandre - i livet og i døden / Rygge Helselag - frivillig helsearbeid i Rygge (del 1) / Fra Småbruk til industri - Rygge Isolasjonsfabrikk / Da jernbanen kom til Rygge / Jutulsteinen på Tuggeliteåsen /


Ryggiof III (2003) - redaktør: Ketil Johansen (134 sider) Innholdsfortegnelse: Halmstad skole - Skolegang i 1940-årene, under og etter krigen / Ryggeveien 102 - Høiden auto og sykkelverksted , Aksel Olsen / Førstereisgutt fra Sandbakke på Høiden / Anne Sæby (født Lyby) - et talent utenom det vanlige / Værne Kloster melkefabrikker / Forsvunne gårder i Rygge / Jahn Aarevoldskogen - en fascinerende skikkelse fra Rygges historie / På jakt etter Guri / Rygge Sudanforening 85 år (1918 - 2013) / Nytt oldtidsfunn i Rygge høsten 1999 / Noen historiske glimt fra fotballens pionertid i Rygge / Rygge Helselag - del 2 (1946 - 70) /


Ryggiof IV (2005) - redaktør: Ketil Johansen ( 140 sider) Innholdsfortegnelse: Kureåsen - endelig en bygdeborg i tjukkeste Rygge / Gullskatt på Bjølsen / Kleberstenslodd funnet på Rør / Åvaskaus og Rå'skauen / Glimt fra skytterlagshistorie i Rygge og Moss - de første årene (1860 årene) / Rygge kristelige ungdomsforening og Noatuns historie / En forunderlig stein forteller / Rodesteinen ved Børsebakke / En "trelleborg" i Rygge ? / Vestre Øre - gård med tradisjoner / Mei'rigata - i dag kalt Stasjonsveien / Unionsoppløsningen - sett i lys av lokale forhold / Tyggelite - hvor var det ? / Stortingspresident 1905 - Johan H P Thorne / Barndomsminner fra Larkollen rundt 1905 - 15 m.m. / Sagatomta i Dyreskogen / Slik Halmstad ikke ble... / Arne Roer - Idrettens ildsjel og organisasjonsbygger / Vangs batteri - finnes det? /


Ryggiof V (2007) - redaktør: Ketil Johansen (102 sider) Innholdsfortegnelse: Brynestein fra Amundrød / Ekeby Planteskole pr. Dilling stasjon / Snekkeberget nord for Kurefjorden / Steinøks fra Solbakken / Amtmannens grav / Halmstad helselag - perioden 1936 - 60 / En gammel krønike om Værne Kloster / Nordiens bensinstasjon - en historie om bygdelivet / Vang skole 1864 - 2004. Et sammendrag av skolens historie. / Ryggeheimens trofaste venn .. Berit Engs erindringer om Ryggeheimen gjennom 50 år / Refsnes på Dilling - tradisjonsrik familiebedrift 100 år (1907 - 2007) /


Ryggiof VI (2009) - redaktør: Else Mehren Olsen (80 sider) Innholdsfortegnelse: Dilling nordre - skysskifte, gjestgivergård og postknutepunkt gjennom 300 år / Barndom og ungdomstid på Dyre - Intervju med Tage Eriksen (f. 1928 -) / Barn under krigen - Erindringer / Grenda som ble jevnet med jorda / "En frygtelig Letsindighed med Hensyn til at stifte Gjeld" / Høidaskolen / G.P. Hansen og Kafe Vestheim / Fjerdingshuset - husmannsplass, lensmannsgård og tingstue. / En forunderlighet i Amundrødskogen /

Ryggiof VII (2011) - redaktør: Else Mehren Olsen (96 sider) Innholdsfortegnelse: I en seng på hospitalet / Feøen gård / Minnetavla i Rygge kirke / Høida - en gang et oppvekstparadis. Barndomsminner 1945 - 52 / En historie fra "Forbudstiden" / Yrkesfiske i Sildebaugen / Om Utne sag - høvleri og trelastforretning i Rygge / Lutingsanlegget ved Huggenesveien / Merkesteiner for telefonkabler / Splintboksene i Rygge. En raritet fra krigsårene 1940-45. / Rygges første landhandleri /


Ryggiof VIII (2013)- redaktør: Else Mehren Olsen (116 sider) Innholdsfortegnelse: Industrihistorie i Rygge / Jernaldergrav i Sarpemyrveien / Johan Henrik Gude - sogneprest i Rygge 1833 - 49 / Min barndoms hage - i Larkollen / Eplehagen på Halmstad / Om is og isskjæring / Veksthusgartnerier i Rygge / Rygge Cementindustri / Fra Molvik til sydhavet / Barndomserindringer fra Rygge - ca 1924 - 40 / Historisk materiale gjenfunnet i Rygge - Sibbernarkivet / 1905 - Referat fra konsulatforhandlingene i Rygge (fra Sibbernarkivet) / Husmannsvesenet og husmannsplasser i Rygge / Smia på Dilling /


Ryggiof IX (2015) - redaktør: Knut Funderud (108 sider) Innholdsfortegnelse: Rygge - et spennende vikingtidsmijø? / Larkollveien og dens historie / Rygge i årene omkring 1814 / Næringsvirksomhet på Eløya / Carlberg - vår yngste herregård / Rygge Landmannsforening - Rygge Bondelag / Minner fra Fylkesskolen i Rygge 1913 - 53 / Ekholt Ungdomsskole gjennom 50 år - 1965-2015 / Gartnerier i Rygge / Rygge Hovedflystasjon 1945 - 2015 /


Ryggiof X (2017) - redaktør: Knut Funderud (100 sider) Innholdsfortegnelse: Helsetilstanden og helsetjenesten i Rygge / Tannklinikken i Rygge / Historien om Dilling Misjonshus / Evje Herregård / Badeferie i Larkollen / Botner gård i Larkollen / Rygges kommunevåpen / Oakhill / Rygge Museum og Historielags arkiv / Bog - leilendingsgård og enkesete / Vang skoleidrettslag / Carl Sibberns betydning for Rygge / Da Rygge Hovedflystasjon ble åpnet - 15. september 1954


Ryggiof XI (2019) - redaktør Knut Funderud (102 sider) Innholdsfortegnelse: En bygdevei - og restene etter en kjone / Bygdeborg ved Gamleng / Rygge herred 1814 - 1914 / Rygge Prestegård / Gipsund/Gipsen / Kure mellom (g.nr.22) - fattiggård - gamlehjem - epilepsisenter / Maren Lødeng - Rygges jordmor / Rygge skytterlag / Rygge under annen verdenskrig / Krigen - gjennom barneøyne / Kollen / Agrarrevolusjonen i Rygge 1879 / Hadeland i Rygge / Kunstneren Alvhild Bratt / Signes, sommeren 1938 / Oakhill - oldefars arbeidsplass / Larkollen skoles historie /


Ryggjof XII (2021) - redaktør Aud Ellen Paulsen et al. (112 sider) Innholdsfortegnelse: Da arkeologene kom til Dilling / Da Rygge kirke skulle selges / SEAS fabrikker / Tømmerfløting i Vansjø / Værne Kloster Melkefabrikker / Husker De Larkollen? / Steinerskolen i Rygge / Veinavn i Rygge / Spanskesyken i Moss / Rør-huset, Norges eldste? / Amtmann Sibberns begravelse / Dilling som det var / Torvstrøfabrikken på Dillingøy /


Ryggiof XIII (2023) - redaktør Aud Ellen Paulsen et. al. (100 sider) Innholdsfortegnelse: Da bestefar gikk i bakken / Oberst Heg som døde i USA / Jakten på bronsealderen / Halmstad på femtitallet / Hekseprosesser i Rygge / Helly Hansen 1877 - 2023 / Rygge Sparebank 1857-1957 / Årefjorden øst, ei lita grend ved sjøen / Annen verdenskrig i Moss / Wehrmacht på grisejakt / En frontkjemper fra Rygge / Luftkrig og frigjøring / Gamle stedsnavn i Rygge / Falkberget og Kræmmern /


Kilde:

  • Rygge Museum og Historielags årbøker 1999 - 2023Skrevet av Jørgen Ludvigsen (JL)