Søndre Østfold tingrett

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Søndre Østfold tingrett er en norsk domstol som ble opprettet 12. april 2021. Den erstattet den tidligere Moss tingrett. Besøksadresse i Moss er Prins Chr. Augusts plass 5.

Domstolen sogner til Østre Viken lagsogn i Eidsivating lagmannsrett. Den har rettssteder i Moss, Fredrikstad, Halden og Sarpsborg, og ble opprettet ved en sammenslåing av de fire tingrettene. Domstolen har ca. 50 ansatte. Administrasjonen ligger i Fredrikstad.

Tingrettens geografiske virkeområde dekker kommunene Moss, Våler, Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Rakkestad, Råde og Sarpsborg. Ankedomstol er Borgarting lagmannsrett. Tingretten kan sette opp stevning, og svare på spørsmål som skifte/uskifte, ta kopi av skifteattest, bekrefte dødsfall, gi formuesfullmakt og lignende.

Kilder:

  • Søndre Østfold tingrett
  • Norges Domstoler
  • Wikipedia

....

EV