SFO

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

SFO - Skolefritidsordningen - er på alle de 14 barneskolene i Moss. Her kan elever fra 1. til 4. årstrinn, og andre barn med særskilte behov, ha et fritidstilbud før og etter skoletiden i skoleåret. SFO skal være noe annet enn skole og barnehage, og den er ikke en del av skolen. Førsteklassingene har fra 2022 om 12 gratistimer i uken. Det har ført til at 90 prosent av elevene bruker tilbudet. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi omsorg og tilsyn. Moss kommune har lagt inn en del kulturaktiviteter i samarbeid med Moss Kulturskole, med dans, sirkus, teater, visuell kunst og musikk. Men det skal også være rom for frilek i SFO.

Kilde:

  • Regjeringen.no
  • Moss Avis

EV