Scandinavian Shipping

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Scandinavian Shipping & Logistics, ble dannet i 1999 og eies av svenske Björk Eklund Group. Avdelingene i Bergen, Larvik, Drammen og Kristiansand ble i 2011 samlet i ett selskap med forretningsadresse i Moss. Bedriften har sitt utspring i spedisjonsselskapene Schianders og Moss Shipping.

Spedisjonsfirmaene Schianders (etablert i 1849), Vogt & Holst (1872), Kaare Mathisen (1945), og Sverre Belgen (1945) var de lokale spedisjonsfirmaene i Moss som nå er blitt en del av Scandinavian Shipping & Logistics AS, Moss. Kaare Mathisen overtok Schianders i 1956/57. Sverre Belgen drev i hovedsak som skipsekspeditører for ruter i kyst- og nordsjøfart. Firmaet ble overtatt av Tor Jørgensen i 1972 under navnet Sverre Belgens eftf, men skiftet senere navn til Moss Shipping as. I 1977 ble datterselskapet Moss Chartering as opprettet for å spesialisere seg på å frakte kompliserte laster. Men dette ble nedlagt etter ca syv års virksomhet, da en betydelig del av det lokale grunnlaget falt bort.

Etter mange år i Oslo, flyttet Biørn Borge, som daglig leder og medeier i Wagle Chartering as, til Moss. Selskapet er eksklusive meglere for ca 20 minibulk skip og utgjør en betydelig styrking av shippingmiljøet i Moss. Moss Shipping fusjonerte med Vogt & Holst i 1991 med Jørgen Vogt, Tor Jørgensen og Morten Vinje som eiere. Vogt & Holst var morselskap for shippingaktivitetene med Moss Shipping as som driftsselskap. Selskapets virksomhet økte betydelig i årene som fulgte og ble den dominerende aktør på Moss Havn som en betydelig formidler av europeisk-og intercontinental frakt. Eierne besluttet i 2003 å selge selskapet til NTN (Norwegian Transport Network) for å bli enda mer konkurransedyktige, spesielt innen oversjøisk containerfart. Selskapet ble drevet under NTN paraplyen som Moss Shipping as, inntil gruppen ble solgt til svenske Bjørk Eklund Group i 2010 og gitt navnet Greencarrier Shipping & Logistics.

Kilde:

  • Tor Svein Jørgensen

Skrevet av Elisabeth Vogt (EV)