Sentralskattekontoret for storbedrifter

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Sentralskattekontoret for storbedrifter, (SFS) holder til i Ankers Hus på Verket i Moss. I 2018 fikk de felles kontor med Skatt Øst og ha dermed spisskompetanse innen skatter og avgifter.

Sentralskattekontoret ble opprettet i 1992. I det nye felleskontoret er de nå 180 ansatte. Alle konsern med omsetning over 10 milliarder kroner er overført til SFS, i tillegg til enkelte noe mindre konsern med særlig komplisert og sammensatt ligning. Kontoret har også ansvar for alle selskaper innenfor rederibeskatning, for alle aktører som er skattepliktige for særskattene innenfor vannkraft, alle norske deltakere i NorskKontrollerte Utenlandske Selskaper i lavskatteland (NOKUS) og alle norske deltakere i Utenlandske DeltakerLignede Selskap (UDLS).

SFS har ansvar for veiledning, ligning og kontroll av de overførte selskapene, men kun for formues- og inntektsskatt. Ansvaret for merverdiavgift og arbeidsgiveravgift ligger i den regionen hvor selskapet har sitt hovedkontor. Finansdepartementet oppnevner en særskilt kompetent skatteklagenemnd for kontoret, og kontoret har partsansvaret i egne saker hvor disse bringes inn for domstolene.

Den operative delen av den norske skatteetaten består av fem geografisk inndelte regioner (Skatt øst, Skatt vest, Skatt sør, Skatt Midt-Norge og Skatt nord), to sentralskattekontor (Sentralskattekontoret for utenlandssaker i Stavanger og SFS i Moss) og ett Oljeskattekontor i Oslo. Etaten sorterer under Finansdepartementet og styres av Skattedirektoratet. SFS er underlagt regiondirektøren i Skatt øst, men selskapene/konsernene som håndteres her er fra hele landet.


Kilde:

  • Vegard KristiansenSkrevet av Elisabeth Vogt (EV)