Sibbern, Arild

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Henrik Frederik Arild Sibbern portrettert av Aasta Hansteen. Maleriet tilhører Eidsvoll 1814. Foto fra Wikimedia Commons

Henrik Frederik Arild Sibbern (1785 - 1863) ble født og vokste opp på Værne Kloster, som yngre bror av Sibbern, Valentin.

Han ble - som sin bror Valentin - uteksaminert fra Landkadettakademiet (den danske stats offisersskole) i København i 1803. Fra 1803 - 05 var han pasje ved hoffet, han ble second-løytnant (fenrik) i 1807 og videreutdannet seg til ingeniør-offiser 1808 - 10).

I 1814 gikk han inn i den norske ingeniør-brigaden og bosatte seg i Kristiansand. Der ledet han i mange år oppføringen av en rekke offentlige bygg og arbeidet med nye veier.

Våren 1814 ble han valgt fra Ingeniør-brigaden til den grunnlovgivende forsamling på Eidsvold, der han møtte fra 10. april til 20. mai, sammen med sin bror Valentin og 110 andre representanter. Han ble regnet med til Selvstendighetspartiets menn, i motsetning til broren.

Arild Sibbern var varamann til Stortinget 1827 - 48. Han ble major, senere oberstløytnant i Ingeniør-brigaden og bosatte seg igjen i Kristiansand på sine eldre dager.

Han var innehaver av St. Olavs orden og den svenske Nordstjerneordenen og Sverdordenen.


Kilde:

  • Wikipedia-artikkelen om "Norske eidsvoldsmenn"Artikkelen er skrevet av: Jørgen Ludvigsen (JL)