Sibbern, Valentin

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Portrett av Valentin Christian Wilhelm Sibbern. Ble valgt til Riksforsamlingen på Eidsvold i 1814. Foto: Wikimedia Commons. Ukjent kunstner − Fra DigitaltMuseum

Valentin Christian Wilhelm Sibbern (1779 - 1853) ble født på Værne Kloster og vokste opp der. Han gikk på Landkadetsakademiet (den danske hærs offisersskole) i København og ble sekondløytnant (fenrik) i 1796.

Etter farens død i 1800 overtok han, som eldste sønn, Værne Kloster. I 1802 tok han dansk juridisk eksamen, og i 1812 ble han major ved Akershusiske Ridende Jægerkorps.

I 1814 ble han valgt til Riksforsamlingen på Eidsvold både for Jægerkorpset og for Smaalenenes amt, og han møtte der for førstnevnte fra 10. april til 20. mai. Valentin Sibbern støttet prins Christian Frederik, men han stemte likevel mot Norge som selvstendig rike og ble derfor regnet til Unionspartiet.

Sibbern møtte også på det Overordentlige Storting 7.oktober - 26. november 1814 for den delen av Smaalenene som ikke var besatt av svenske tropper. 28.11. 1814 ble han utnevnt til amtmann i Smaalenene.

Han ble valgt til Stortinget i 1815, 1818 og 1821 fra Smaalenene og i 1824 fra Christiania. I perioden 1818-24 var han Stortingspresident. I 1828 og 1841 avslo han tilbudet om å bli norsk statsminister i Stockholm, men han satt i ulike regjeringer som statsråd i perioden 1830-50. Han ledet både Justis- , Arme-, Marine- og Finansdepartementet i de årene.

Fra 1850-53 trakk han seg tilbake til Rygge og bodde hos sin yngste sønn Carl Sibbern på Carlberg.

Valentin Sibbern var far til den senere statsminister Georg Sibbern, Alette Sibbern (gift med senere statsminister Fredrik Due) og Carl Sibbern. Valentin Sibberns yngre bror Arild Sibbern var også medlem av Riksforsamlingen på Eidsvold, valgt fra Ingenieur-brigaden.

Valentin Sibbern var innehaver av St. Olav og den svenske Sverdordenen og Nordstjerneordenen.


Kilde:

  • Wikipedia-artikkelen om Valentin SibbernArtikkelen er skrevet av: Jørgen Ludvigsen (JL)