Sivilforsvaret

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Sivilforsvaret i Moss har sitt senter på Tykkemyr, ved siden av Moss brannstasjon. Her skal mannskapet møte når de blir innkalt, her er det utstyr nok til å assistere nødetatene i fredstid, og eventuelt under en krig. Sivilforsvaret er helt nøytralt overfor fiender og skal uten våpen forsvare og hjelpe den sivile befolkningen. Sivilforsvaret er forbudt som mål for fienden.

Da Østfold ble ett sivilforsvarsdistrikt i 2004, ble kretskontoret i Rygge nedlagt. Hovedkontoret for Østfold ligger nå i Fredrikstad. I Moss har Sivilforsvaret for tiden ca. 50 tjenestepliktige i. Når de trengs, skal de møte opp på Tykkemyr. Her er det utstyr nok til å bistå ved større branner eller ulykker.

For i fredstid skal Sivilforsvaret bistå nødetater som politi og brannvesen ved større ulykker eller branner. På sivilforsvarssenteret på Tykkemyr finnes det tre-fire kilometer med brannslanger og koblingsutstyr, her er et digert oppblåsbart telt som brukes hvor som helst i terrenget hvis de trenger en skjermet sted for skadde, eller som kommandoplass. Her er en båt i tilfelle drukningsulykke, og en utrykningsklar bil med masse utstyr.

Fortsatt har sivilforsvaret forvaltningsansvaret for den tidligere kommandoplassen i fjellet ved siden av Mossetunnelen, slik at det til enhver tid skal kunne være teknisk operativt. Men for tiden brukes det ikke, og det er uavklart hva som skal skje med anlegget i fremtiden.

Kilde:

  • Distriktssjef Gaute Molvær

Skrevet av Elisabeth Vogt (EV)