Snekkermester Andresens legat

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Snekkermester H. N. Andresen og hustru Minas legat har til formål å hjelpe mennesker i Moss med funksjonshemning til skolegang og utdannelse, til anskaffelse av verktøy og fremkomstmidler for å skaffe dem en passende beskjeftigelse, og til attføring til arbeid når de ved ulykker eller eksempelvis hjertesykdom eller andre sykdommer er blitt uskikket til å utføre sitt tidligere arbeid.

Det kan også ytes direkte pengebidrag til kjøp av eller igangsettelse av virksomhet, og også direkte bidrag til å skaffe mennesker med funksjonshemning bedre levevilkår.

Berettiget til å motta legatporsjon er personer som i minst 3 år har vært bosatt i Moss eller nærmeste omegn.


Kilde:

  • LegathåndbokenArtikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)