Sosialmedisinsk poliklinikk

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Sosialmedisinsk Poliklinikk i Moss, Peer Gynts vei 70 - 82 (Moss sykehus). Foretaket ble startet i 1995. Sosialmedisinsk Poliklinikk Moss driver i bransjen «Rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner» og betjener kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler. Foretaket formidler spesialiserte tjenester til ungdom og voksne med rus- og avhengighetsproblemer (alkohol, tabletter, illegale rusmidler). Det samarbeider med sosial og helsetjenesten i pasientens hjemkommune om legemiddelassistert behandling (Lar). Tilbudet er også for spilleavhengige og pårørende.

Poliklinikkens tilbud er rettet mot utredning og behandling. Samtalebehandling i form av individualsamtaler, parsamtaler, familiesamtaler og gruppesamtaler er de vanligste behandlingsformene. Det kan også gi rådgivning, veiledning og undervisning.

Inntak vurderes på grunnlag av henvisninger fra fastlege, sosialtjeneste m.v. De sosialmedisinske poliklinikkene gir tilbud om rådgivning og terapi til rusmiddelmisbrukere og deres familier/pårørende. Poliklinikkene samarbeider med offentlige instanser og private organisasjoner og gir overfor disse tilbud om undervisning og veiledning. I forholdet til gravide rusmiddelmisbrukere samarbeider poliklinikkene med Voksenpsykiatrisk sektor.

Kilde:

  • Sykehuset Østfold

Artikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)