Støtvigskogen

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Støtvigskogen - Lindeberget er et av de to relativt store gjenværende skogområder i Rygge. Småkupert område med blandingsskog av gran og furu med stedvis innblanding av løvskog. Spesielt rikt område for rådyr og spurvefugl. Den rødlistede arten hønsehauk hekker her.

Kilde: Statsforvalteren i Viken

...

EV