Statens Vegvesen

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Statens Vegvesen Moss ligger fra høsten 2014 i eget, nyoppført bygg i Skoggata 19. Dette er administrasjonssenter for riks- og fylkesveiene i Østfold. Her planlegges nye anlegg og vedlikehold av veiene i Østfold, men vegvesenet bestiller utførelsene av private entreprenører. Som et ledd i regionreformen overtok fylkene fra 2020 ansvaret for fylkesveiene. Viken etablerte da en veiavdeling i Moss. Samtidig endte den storstilte omorganiseringen med at Vegvesenet valgte å samle fellesfunksjonene i Moss.

Det første veikontoret lå på Jeløy, senere i Kirkegata 14, i 1986 flyttet kontoret til Værftsgata og høsten 2014 flytter det altså til eget bygg i Skoggata, rett nord for Kirkeparken videregående skole.

Frem til 2020 var veivesenet organisert i geografiske regioner, så ble etaten oppdelt i landsomfattende divisjoner. Avdelingen i Moss fikk ansvaret for Divisjonen Fellesfunksjoner. Samtidig fikk fylkene ansvaret for fylkesveiene, mens Statens Vegvesen beholdt ansvaret for riks- og europaveiene.


Kilde:

  • Håkon Aurlien
  • Moss AvisEV