Steinalderen i Rygge

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Steinalderen begynte da isen smeltet for 10000 til 12000 år siden, og menneskene kom hit. Steinalderen sluttet og bronsealderen begynte for cirka 3800 år siden. Steinalderen omfatter altså mesteparten av tiden det har bodd folk i Norge, 65 % omtrent.


Kunnskapskilder

Vår kunnskap om de førhistoriske epokene (steinalder, bronsealder, jernalder) kommer nesten i sin helhet fra ikke-skriftlige kilder. Gravfunn utgjør en viktig del av disse.


Men Rygge sto under vann

Den store innlandsisen smeltet relativt fort, for klimaet ble mye varmere enn det hadde vært under istiden, faktisk litt varmere enn det er nå. Men hele landet hadde vært tynget ned av isen. Det var ikke noe av Rygge som stakk opp av vannet. Til og med Vardåsen, som i dag er 89,5 meter over havet, sto under vann. Men når isen var borte, begynte landet å stige, relativt hurtig til å begynne med, langsommere etterhvert. Det stiger fremdeles. Vardåsen dukket opp av havet for 8 000 eller 9 000 år siden.


Raet dukker opp

For rundt 4800 år siden begynte den øverste delen av Raet å komme til syne, og menneskene kommer til Rygge. Dette er i den siste delen av steinalderen i Norge, men det er først nå steinalderen begynner i Rygge. Omtrent på den samme tiden ble jordbruket kjent i vår del av verden. Det kommer en gradvis overgang fra den gamle jeger- og samlerkulturen til den nye jordbrukskulturen. De første bøndene slo seg ned på toppen av Raet eller øverst i sydvest-skråningen. Jorden var eiendomsløs, det var bare å ta for seg. Strandlinjen gikk omtrent der riksvei 118 går i dag, her kunne de fiske og plukke skjell i fjæra. Men langsomt, langsomt ble jordbruket stadig viktigere.

Og mens folk i Rygge begynte å supplere jegerkulturen med jordbruk, strevde egypterne med å bygge Kheopspyramiden.


Vansjø var salt

I området mellom gårdene Bjølsund og Gipsund, der Kureåa renner i dag, er ra-ryggen litt lavere, og her gikk det en smal stripe av sjøen inn i Vansjø. Man kunne seile fra Kurefjorden til Vansjø, og Vansjø hadde salt vann.


Den store revolusjonen

var ikke at bronsen begynte å supplere stein, tre og bein som materiale. Den gradvise overgangen til jordbruk påvirket sannsynligvis dagliglivet mer en kjennskapet til bronsen. Et jordbrukssamfunn kan gi levekår for mange flere mennesker enn et jeger- og samlersamfunn. Det er kanskje den viktigste endring av levevilkårene noensinne.


Se også:Kilder:

  • Opstad, Lauritz: Rygge, Bind 2, Bygdehistorien i Rygge inntil 1800. Utgitt av Rygge Sparebank, 1957
  • Sørenssen, Ragnhild: Det startet på Raet. Utgitt på eget forlag, 1997AS