Stiftelsen Gamle Guldholmen fyr

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
Gullholmen med sine boenheter og fyret. Flyfoto fra 2006. Foto: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Fotograf: Ernst Rolf

Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr ble etablert høsten 1989 og har to hovedformål:

Å vedlikeholde og bevare det nedlagte fyranlegget Guldholmen fyr fordi det har kulturhistorisk verdi, og å legge tilrette for at bygningene skal romme nye aktiviteter. I 2020 fikk stiftelsen Oslofjordprisen for hvordan de har tatt vare på fyrstasjonen og for å ha bidratt til å gjøre den tilgjengelig for alle.

Boenhetene har en kapasitet på 30 personer. I 2015 overtok Moss kommune forvaltningen og driftsansvaret for Gullholmen fyr.

Tidligere ble de praktiske arbeidene utført på dugnadsbasis med pengestøtte og gaver fra både det private og offentlige. Både i forbindelse med Miljødirektoratets overtakelse av bygningene på Guldholmen og ved dannelsen av stiftelsen, har Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Østfold vært en aktiv og viktig medspiller for stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr.

Miljøvernavdelingens engasjement er betinget av bruken av bygningene på Guldholmen sees i sammenheng med driften på Jeløy naturhus.

Fjøset Dette er egentlig uthuset som hører til bo-enheten som bestod av hovedbygningen og fjøset. I nordenden av uthuset er det påbygget et rom som var fjøs, - derav navnet på huset. Skulle man ha tilgang på frisk melk før kjøleskapets tid måtte man ha ku! Når det er skoleklasser og større grupper som leier seg inn på Guldholmen, fungere kun Fjøset kun som sove-enhet.

Uthuset Dette uthuset utgjorde sammen med Betjenten den enheten som fyr-betjenten m/ familie disponerte. Begge bygningene ble reist rett før krigen.

Betjenten Bygningen ble reist rett før krigen i forbindelse med at bemanningen på Guldholmen fyr ble utvidet til også å omfatte en fyrbetjent med familie. Før den tid var det bare fyrmesteren og hans familie som holdt til her ute. Betjenten brukes nå i sin helhet av stiftelsen.

Naustet På et sted som Guldholmen var naustet et viktig hus. Selve bryggeanleggets utforming henger sammen med at det ikke er noen havn på Guldholmen, kun landingsplasser for båter. Ytterst på den store brygga var det heisekran, og med håndkraft ble båten(e) heist opp på tralla og vinsjet inn i naustet (Også på den søndre landingsplassen var det skinnegang, tralle og vinsj slik at en båt kunne tas helt opp).

Leietakere har ikke adgang til naustet.


Se også:


---

EV