Stortingsrepresentanter fra Moss

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Stortingsrepresentanter fra Moss

I årene 1844-1921 var Moss og Drøbak en valgkrets.

Representant Parti Periode
Sorenskriver Herman Peter Vogt Krefting 1814
Kaptein Henrich Gerner 1815 - 1816 og 1818
Konsul Momme Peterson 1821-1823
Byfogd Gregers Winther Wulfsberg 1824 og 1827
Artillerikaptein Herman Foss 1830
Artillerikaptein Georg Heyerdahl 1833
Byfogd David Vogt 1836, 1839, 1842, 1845, 1848.
Snekkermester Christen Frederik Ellefsen 1851-1853
Amtmann Christian Birch-Reichenwald 1848, 1854-1856
Stadslege Andreas Heiberg 1857-1860
Kjøpmann Fredrik Julius Holst 1857-1860
Kjøpmann Fredrik Julius Holst 1862-1864
Ing.løyt. Brandt, Kristian Kornelius Hagemann 1865-1870
Konsul Theodor Peterson 1871-1873
Overretssakfører Fredrik August Zahn Sandberg 1874-1879.
Grosserer Johan Henrik Paasche Thorne 1883-1891
Grosserer Henrik Andreas Reinert Venstre 1892-1894
Glassmester Oluf Iversen Venstre 1895-1906
Redaktør Bjørn Kristensen Venstre og Fris. Venstre 1907-1912
Jerndreier Carl Edvard Jenssen Arbeiderpartiet 1913-1915
Konsul Hans Blom Peterson Høyre 1916-1918
Postekspeditør Arne Magnussen Arbeiderpartiet 1919-1921 og Socialdemokratene 1922-1927 og Arbeiderpartiet 1931-1933
Veiformann Emil Andersen Arbeiderpartiet 1936
Henry Jacobsen A 1945-1964
Svenn Stray H 1958-1985
Torleif Kristensen A 1965-1969
Gunnar Skaug A 1969-1972 og 1981-2001
Wenche Lyngholm SV 1989-1992
Kjellaug Nakkim H 1989-2001
May Hansen SV 2001-2009
Irene Johansen A 2005-2017
Ulf Leirstein FrP 2005-
Erlend Wiborg FrP 2013 -
Tage Pettersen H 2017 -