Tangen naturreservat

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Tangen (tidligere kalt Ørskalven og på folkemunne kalt Dritertangen) danner nordspissen av Jeløy mot Bevøysundet og utgjør ca. 41 dekar. Vernevedtaket ble gjort i 2010. Formålet med vedtaket er å sikre et viktig landskapselement på Jeløy, samt å verne et lite påvirket areal med rik og variert flora, som oslosildre, broddbergknapp, nyresildre og knollmjødurt. Dette er planter som tåler tørke, for jordsmonnet er grunt og steinete, og over alt stikker det opp bart fjell.


Kilde:

  • Gunnar Bjar, hos Fylkesmannen i Østfold

EL