Taralden

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Taralden. Holme ytterst i Kurefjorden. Søndre del av øya er fra 2009 fuglefredingsområde som viktig hekkeområde for sjøfugl. Fuglelivet og vegetasjonen på land og i annet er fredet. Forbud mot all ferdsel fra 15. april til 15. juli.

Mannsnavnet Tarald ligger til grunn for navnet. Holmen kan ha hett Taraldholmen, og navnet så blitt avkortet til Taralden.

Kilde:

  • Lovdata


KAN og EV