Telemarkslunden

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Telemarkslunden ligger ca. 500 meter sør for Værne Kloster gård. Navnet mener man kommer fra ordet «tele» – frossen mark. Telemarkslunden består av en plantet bøkebestand fra ca. 1890 sammen med gamle eiker og annen løvskog. Lunden er på 62 mål, ble vernet som Naturminne fra 1995 og endret til Naturreservat i 2010. Naturreservat er den strengeste formen for områdevern i Norge. På sørsiden av reservatet er det satt opp en info-tavle som tar for seg noe av det lunden har å by på. Gunnarsbybekken som renner forbi, er omkranset av hegg og svartor.

Lunden er plassert på et høydedrag med utsyn til havet, og tidligere godt synlig fra båttrafikken på Gunnarsbybekken. Det historiske veiløpet Pilegrimsveien passerer gjennom lunden.

Inne i lunden finnes en stor steinsetning med 15 steiner i en sirkel og 10 gravhauger fra jernalderen. Steinsetningen er en av de største i Østfold med 15 steiner og diameter på 20 m. Slike steinsetninger omgir ofte en branngrav. Beinrestene ble samlet i en keramisk urne eller bare gravd ned i bakken. Fra lunden er det flott utsikt over landskapet rundt Årefjorden. På eldre bilder sees lunden som ganske åpen, men i dag er den mer gjengrodd.

Telemarkslunden knyttes også til en romantisk/tragisk kjærlighetshistorie mellom en frøken fra Værne Kloster gård og en herre fra Evje. Hele historien kan leses i Rygge 3 s. 53-62.


Kilder:

  • Rygge 2
  • Rygge 3
  • Info-tavle ved lunden
  • Boka Arvegullet - Rygge kirkePE og EV