Thorneløkka

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Breidablikk på Thorneløkka. Fotokilde: "Moss som den var", J. H. Vogt

Thorneløkka var opprinnelig området fra byens gamle kirkegård, nå Kirkeparken, og fram til nåværende Jernbanegata.

Navnet har løkka fått etter statsråd og ordfører Johan Thorne (1843-1920). Johan Thorne bygde huset Breidablikk på løkka. Dette ble senere byens rådhus (1921 til 1974) og lå ved siden av det nåværende rådhus fra 1974. Resten av eiendommen ble reguøert til boligområde, veier og park i 1931. Hele området ble bygget ut i samme tidsperiode og de fleste husene er i funksjonalistisk stil.

Johan Henrik Paasche Thorne –statsråden- satte dype spor etter seg, ikke bare i Moss og Rygge. Han kom først til Moss 21 år gammel, etablerte seg i Sarpsborg i kompaniskap med Stang fra Halden. Her bodde han i fem år i sin egen villa ” Breidablikk” ved Sandesund. Da han i1868 giftet seg med Petrea Christiane Peterson, flyttet han året etter til Moss og bygget huset Bridablikk". Eiendommen fikk navn etter mannen som kjøpte den, Thorneløkka.

Johan H. P. Thorne var en tid medinnehaver i firmaet M. Peterson & Søn, men konsentrerte seg etter hvert om sitt eget skipsrederi. Han ble tidlig med i lokalpolitikken og var en tid byens ordfører og i flere perioder stortingsmann for Smaalenene (Østfold). Men det er først og fremst som statsråd under ministeriet Stang at han gjorde seg kjent. Da Evje Herregård ble frembudt til salgs i 1890, kjøpte han denne med 1200 mål jord. Etter hvert kjøpte han i tillegg Balke gård med 400 mål jord og Pålsrød med 250 mål jord.

Thorne flyttet fast til Rygge i 1893. Da leide han ut ”Breidablikk” som bolig, og senere som kommunale kontorer for Moss kommune. Statsråd Johan Thorne døde i 1920. Da kjøpte kommunen selve hovedbygningen med gartnerbolig og 10,6 mål tomt. Moss kommune fikk sentralisert nesten alle sine kontorer på ”Løkka” som det het. Men målet var å erverve hele ”Thorneløkka” for utparsellering til byggetomter. Da eiendommen senere ble lagt ut på offentlig auksjon, fikk kommunen tilslaget på 74.000 kr. Eiendommen var på 37.108 kvm hvorav bankdirektør Johan Fr. Thorne hadde sikret seg en tomt på 1225 kvm. Og 13.258 kvm var regulert til gater og park. Det resterende areal på 22.625 kvm skulle anslagsvis gi 40-45 byggetomter.

Nå er ikke noe av det gamle ”Breidablikk” tilbake, alt ble revet 2. september 1974. Men ennå lever det gamle rådhuset på ”Løkka” i folks erindring.
PE og EV