Torvstrøfabrikken på Dillingøy

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Torvstrøfabrikken på Dillingøy. Denne fabrikken lå på vestsiden av Dillingøya, tvers over for GrevlingbuktÅrvoldtangen. Ei stor torvmyr strekker seg ut bak restene av fabrikken. På nyere kart kalt Torvstrømosan. Det var Arthur Krohn på Dillingøy gård som startet utnyttelsen av torvmyra i årene 1914-1918. Han bygde fabrikken og våningshuset og hentet svenske eksperter som planla driften og drenerte myra. Det ble også lagt transportskinner.

Magnussen og Nilsen A/S overtok etter Krohn og drev fabrikken i 3-4 år. Ellef Kure overtok i 1936. Han bodde på Dillingøya og drev fabrikken til 1947. På det meste arbeidet det 25 mann på torvstrøfabrikken. Produksjonsrekord ble satt i 1937-1938 med 17-18000 tørvstrøballer. (1 1/2 balle var ca. 1 m3)

Transporttrallene ble først trukket med håndkraft, seinere av et bensindrevet trallelokomotiv. Torvstrøpressa ble drevet av en stor parafintraktor som nå står på Teknisk museum i Oslo. Torvstrøballene ble transportert med båt og lekter og med bil på isen fram til lageret på Årvold. Produktet ble solgt til gartnerier som jordforbedringsmiddel og til bønder og hønserier som strø.


Kilde:

  • Torvstrøfabrikken, Dillingøy. Håndskrevet notat av Kjell Ragnar Olsen.Artikkelen er skrevet av: Per Edfeldt (PE)