Tronvik gård

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Tronvik gård på Jeløy. (2017) Foto JK.
Flyfoto over Tronvik på Jeløy i 2006. Vi ser tidligere torpedostasjon (bolig i 2014) i forgrunnen. Sør for den: Tronvik gård. Foto: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Fotograf: Ernst Rolf

Tronvik gård på Søndre Jeløy i Moss er første gang nevnt skriftlig på 1400-tallet. På denne tiden var gården delt i tre bruk. Nåværende hovedbygning er fra 1880. Da gårdbruker Walle kjøpte eiendommen i 1870, var det ingen skikkelige hus der. Så det måtte settes opp hovedbygning, låve, og fjøs for 36 kuer og stall for 67 hester. Kuer fra Moss beitet på Tronvik om sommeren. Hver morgen ble 30 kuer jaget fra byen til Tronvik, og hjem igjen om kvelden.

Dagens hovedbygning ble oppført i 1880. Tronvik gård ble brukt som sommerpensjonat fra 1892 til 1919. I 1950-årene kjøpte Moss Boligbyggelag store områder av Tronvik og utbygget det med rekkehus og eneboliger Nå eies gården av Helge Hjelseth som har 169 dekar jord hvor det dyrkes korn. Hans atter driver også Tronvik barnehage der.

Tronvik hadde fra 1582 til 1874 fergested hvor folk kunne fraktes til Horten "ved behov", og postrute denne veien fra 1801. Det var to fergeleier: Ett på Tronvik som ble brukt når det var nordavind, og ett i Gullholmsundet når det var sønnavind.

I Gullholmsundet er det funnet rester av et skip fra 13-1400-tallet.

Kilder:

  • Egil Holmsen
  • MBBL
  • Ragnar Hagen
  • J.H. Vogt: Fra småbylivet i Moss
  • Leif T. Andressen: Moss Bys Historie 1
  • Østfolds Historie IEV