Trygg Est

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

TryggEst er et hjelpetiltak i Moss som administreres av Krisesenteret. Hit kan mennesker ring hvis de føler seg truet eller utsatt for vold. Men det er Moss kommune og Barne- og Ungdomsdirektoratet (Bufdir) som står bak prosjektet.

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som ikke er i stand til å beskytte seg selv. Dette kan være både fysiske og psykiske overgrep. Overgrepene kan skje både fra noen familien eller av fremmede.

TryggEst-modellen inneholder forslag til organisering av arbeidet mot vold og overgrep i en kommune, og flere verktøy som kan brukes i dette arbeidet.

Kilder:

  • BUFDIR
  • Moss Avis

---

EV