Værlesanden

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Værlesanden var betegnelsen på området nord for Værlebukta. Værlesanden forbandt Jeløy og Moss fram til 1855, da kanalen ble gravd ut og innviet. Området hørte ikke til Moss by, men lå i Rygge før 1841. Værlesanden ble aldri dyrket opp, grunnen består av sand og leire. Området var heller ikke bebygget mellom 1797 og 1810, men før og etter har det bodd noen strandsittere der, og noen av dem hadde saltkokeri. Mye av Værlesanden forsvant da Kanalen ble gravd ut på 1850-tallet. Jeløy var en øy frem noen århundre i vår tidsregning, fra vikingtiden var den landfast frem til kanalen ble gravet ut.

Gata Værlesands Bakgate øst for Sykehusgata og Stengata er det eneste minnet i dag om områdets fellesnavn i riktig gamle dager. De som bodde på ”Sanden” ble kalt Strandsittere, og mange hadde yrker tilknyttet sjøen, men det var også mange andre yrker representert. Smeder, kobberslagere, skreddere og møllere m.m.. Værlen og Stranden hadde i 1846 17 matrikkelnummer, alle unntatt Stenbryggen på leid grunn. Selv om det er tynnet ut i denne gamle bebyggelsen, er det fortsatt noen igjen. Husene har etter hvert mistet sin nære kontakt med sjøen, havneutbyggingen er årsak til dette.

Flesteparten av boligene har ligget og ligger på Strandgatens ”innside”. På sjøsiden var nr. 2 eid av Norges Statsbaner, nr. 4 av Blå Kors, nr. 6 var eid av Lars Pettersen, nr. 8 Kurbadet, resten av arealet på den siden er eid av Moss Havnevesen.

Husene i Strandgaten med adresse nr 2-8 ble revet i perioden 1960-68, husene med nr 1-13 ble revet i forbindelse med jernbaneutbyggingen i 2018-19.

Kilde:

  • F.A.Z. Sandberg: Kjøbstaden Moss
  • Moss Historielags kulturminner

JL og EV