Vannbassengene på Klommestensåsen

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

I 1850-årene var det en rekke bybranner i Norge. Brannene ble unødvendig omfattende på grunn av mangel på slukningsvann. Dette førte til at det fra slutten av århundret ble bygget en rekke nye vannverk i Norge.

Moss fikk sitt første vannverk i 1876. Det besto av et pumpeverk ved Mossefossen og et basseng på Klommestensåsen. Bassenget ble bygd av gråsteins tørrmur og forblendet innvendig med teglstein. Volumet som tilsvarte et døgns forbruk var på 600 kubikkmeter. Allerede i 1881 var det en ny bybrann på Øvre Torg. Det viste seg at bassenget på Klommestensåsen var for lite til å dekke behovet, og i 1894 ble det bygget ytterlig et basseng. Disse bassengene ble benyttet helt fram til 1970.

Det nye interkommunale vannverket fikk da nye bassenger på Bjørnåsen, Skredderåsen og Rambergtoppen. De gamle bassengene er registrerte som kulturminner.
Artikkelen er skrevet av: Egil Lund (EL)

Denne siden er sist redigert av JL 28. mar 2014 kl. 09:40 (UTC)