Vannområdeutvalget Morsa

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Vannområdeutvalget Morsa er en videreføring av Morsa-prosjektet som startet opp i 1999 som et samarbeid mellom åtte kommuner og to fylkeskommuner, for å bedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget. Arbeidet ble fra 2007 organisert som et vannområdeutvalg innen vannregion Glomma. I 7 sommere på rad fra 2001 til 2007 ble bading i Vansjø frarådet på grunn av oppblomstring av giftige blågrønnalger. .

I Morsa har åtte Akershus- og Østfoldkommuner, Fylkesmannen i Østfold og Akershus samt andre interessegrupper gått sammen om å forbedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget. Prosjektet ledes av kommunenes ordførere, og det er ansatt en prosjektleder – stasjonert i Moss – for å styre prosjektet.

Deler av de åtte kommune Moss, Rygge, Råde, Våler, Hobøl, Spydeberg, Ski og Enebakk har utslipp til Vansjø-Hobølvassdraget (fra gammelt av: Morsa). Vassdraget er svært forurenset med næringsstoffer på grunn av lang tids utslipp fra avløp og jordbruk. I første rekke er dette kritisk fordi Vansjø er drikkevannskilde for 60.000 mennesker i Mosseregionen.

Mange kloakkutslipp til innsjøen ble sanert, og bøndene fikk ikke lenger lov til å pløye jordene ned mot Vansjø om høsten, og flere andre tiltak måtte til for å rense vannet.

Hovedutfordringen er fortsatt å redusere tilførselen av fosfor til vassdraget. Hovedkilden til forurensningen er avrenning fra jordbruksområdene, men fortsatt gjenstår også opprydding i kloakkutslipp. Det er gjennomført omfattende tiltak innen jordbruket og avløpskostnadene. Morsaprosjektet, som det tidligere het, var et statlig støttet pilotprosjekt. Sener har befolkningen som bor nær hundre vannområder rundt om i landet lært av Morsaprosjektet.


Kilder:

  • Bioforsk
  • Moss kommune

Artikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)