Vardåsen

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Vardåsen, ofte uttalt Valåsen eller Valås med tykk l, er med sine 89,5 m.o.h. Rygges høyeste punkt og det første stedet i Rygge som dukket opp av havet etter istiden. I det ellers flate landskapet er åsen synlig på lang avstand for sjøfarende som kommer inn Oslofjorden. Skogforskere antar at dette er ett av de mest urørte skogområdene i Østfold. De eldste furuene som er aldersbestemt på Vardåsen, er fra ca. 1850.

Vardåsen ble barskogreservat i 1993, reservatet ble utvidet i 2010 og er nå på 893 mål. Flere steder er jordsmonnet oppe på åsen så karrig at verken gran eller lyng klarer seg. Her trives derimot mange lav-arter, og denne skogtypen kalles derfor lav-furuskog. Der jordsmonnet er litt bedre, begynner gran og løvtrær å blande seg inn, og på bakken finner vi ulike typer lyng og mose. I noen dalsøkk, og rundt foten av åsen, finner vi den beste og dypeste jorda, og her er det storvokste grantrær som dominerer skogbildet. Her finnes også imponerende eksemplarer av bjørk og osp. Nærmere 500 forskjellige sopparter er registrert på Vardåsen, og trolig flere tusen insektarter. I furuskogen trives toppmeisen, mens fuglekongen og svartmeis foretrekker granskogen. Lengst sør på toppen av åsen ligger det en fin gravrøys fra bronsealderen (ca. 1700 f.Kr. – 500 f.Kr.)

Botnertjernet er en del av reservatet.

I naturreservatet er:

 • All vegetasjon fredet, også døde trær og busker.
 • Bålbrenning er forbudt
 • All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner
 • Motorferdsel er forbudt
 • Sykling og bruk av hest er ikke tillatt
 • Alle fysiske inngrep er forbudt
 • Teltleirer, idrettsarrangementer og andre større arrangementer er forbudt
 • Sanking av bær og matsopp er tillatt.

På toppen av åsen rager Vardåsen utsiktstårn, 12 meter høyt. Tårnet ble reist i 1994 i et samarbeid mellom Rygge kommune og Fylkesmannen i Østfold. Det erstattet et gammelt og falleferdig tårn. Fra toppen er det flott utsikt over Ryggelandskapet og Oslofjorden. Ved utsiktstårnet er det en ødelagt gravrøys.

Moss kommune ble politianmeldt og fikk en bot på 450.000 kroner for å ha hugget skogen mellom Larkollveien og Botnertjernet som er en del av Vardåsen naturreservat. Etter det har kommunen frasagt seg foraltningsansvaret for 27 verneområder i kommunen.Kilder:

 • Lommekjent.no
 • Rygge kommune
 • Rygges historie II
 • Erik Sandersen: Ryggelandskapet fra fjorden til Raet
 • Moss AvisEV