Varmestua

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Varmestua i Moss ligger i Helgerødgata 9. Dette er et lavterskeltilbud for mennesker som har vansker innenfor rus / psykiatri. Varmestua har åpent fra kl. 08-14 på mandager, onsdager og fredager. Det serveres frokost og middag. Det er anledning for en god prat med de frivillige, og det deles ut klær og rene sprøyter.

Varmestua ble startet av Moss kristne Kameratklubb i Moss i 1974. I 1987 overtok Moss AEF (Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund) og står fortsatt ansvarlig for driften. Driften er tuftet på frivillighet. Varmestua får økonomisk støtte fra Moss kommune og ulike forretninger, foreninger, bedrifter og privatpersoner.

Varmestua har hatt et omflakkende liv i Moss. Stadige byreguleringer og nybygg har jaget Varmestua på dør, men det er alltid kommet nye alternativer til husvære. Det første lokalet var i Bedehuset, så flyttet de til Folkets Hus, videre til et tidligere bilverksted i Skoggata, så til Strandgata og nå i Helgerødgata.


Kilder:

  • Tom Ottar Røw, leder i AEF Varmestua Moss
  • Moss Avis

---

EV