Verket 20

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Verket 20 åpnet som minimuseum 14. august 2014. Fotograf: Bjørn Wisth, 2014

Fra arbeiderbolig til bydelsmuseum: Moss by- og industrimuseum åpnet Verket 20 torsdag 14. august 2014.

Moss by- og industrimuseum leier for tiden lokaler i Verket 20 av Höegh Eiendom AS til museumsformål. Her kan publikum oppleve tidsreisen "FRA MOSS JERNVERK TIL PETERSON MOSS", en utstilling om dagligliv, arbeid og industri.

Utstillingen bygger på museets innsamling, dokumentasjon og forskning på dagliglivet, arbeidet og industrien nord for Mossefossen. Fra det hele startet med etableringen av Moss JernverkNordbakke i 1704 til den siste papirrullen ble produsert på Peterson i 2012, er det gått over 300 år. I dag er røyken fra pipene borte, området har fått navnet Verket Moss, og det blir lagt planer for en ny bydel.

Verket 20 har som de fleste boligene på Verket, gjennomgått flere bygningsmessige og bruksmessige endringer opp gjennom årene. I en takstfortegnelse fra 1905 er Verket 20 beskrevet som et våningshus av tømmer i en etasje med tre værelser og to kjøkken. I tillegg er det to uthus. Fra folketellingene i år 1900 vet vi at det bodde tre familier her.

På et foto tatt av Heinrich Adolf C. Theodor Bachmann etter 1910, ser vi bygningen i retning øst-vest med endegavlen ut mot hovedgata. Et sidebygg med skråtak var bygd på i nord. Sidebygget ble senere revet, og huset er i dag forlenget langs hovedgata mot nord. Etter foto fra tidligere restaureringer ser vi spor av inngangsdører både fra hovedgata og fra bakken i sør. Samtidig har huset også to inngangsdører i bakgården.

Verket 20 har nok for det meste vært benyttet som bolighus, men har også hatt andre funksjoner. Fra november 1983 og i noen år framover ble det benyttet som klubbhus for bedriftsidrettslaget Kraft. I 2004 ble bygningen totalrenovert og igjen omgjort til bolig inntil Moss by- og industrimuseum ble leier av huset til museumsformål i 2013. Prosjektet «Verket 20» er museets bidrag til grunnlovsjubileet i 2014 og feiringen av Mossekonvensjonen.
Kilder:

Liv Frøysaa Moe: «Verket, det var som en familie, det!» Verket som sosial arena. Artikkel i tidsskriftet Dugnad 2-1997 Opplysninger fra Knut Thorvaldsen, Marit Opperud og Kjell Langseth (tdligere beboer i Verket 20).

Se også: Moss by- og industrimuseum

Les mer på museets hjemmeside: Moss by- og industrimuseumArtikkelen er skrevet av Camilla Gjendem (konservator NMF, Østfoldmuseene – Moss by- og industrimuseum)