Verket skole

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Verket skole har plass til 720 elever. Her er skoleområdet sett fra sørvestsiden i 2014. Fotograf: Bjørn Wisth
Verket skole sett fra parkeringsplassen mot Osloveien. Fotograf: Bjørn Wisth, 2014.

Verket skole ligger i Osloveien 25, den sto ferdig med barneskoledelen i 1997 og ble tatt i bruk i 1998. Få år seinere ble ungdomsskoledelen bygd, slik at skolen ble en ferdig utbygd 1-10-skole. Men den er delt inn i tre soner: småskoletrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Etter mosseforhold er Verket skole en stor skole, med plass til 720 elever. I 2019 hadde skolen elever fra 25 forskjellige land.

Elevene kommer fra et variert inntaksområde, og ca. 22 prosent har en fremmedspråklig bakgrunn, med ca. 25 ulike nasjonaliteter representert.

Skolen er delt inn i tre soner. Lengst sør ligger småskoletrinnet og SFO. I utgangspunktet har skolen to paralleller på alle trinn, men første trinn er delt i tre grupper. Lokalene på småskoletrinnet har tradisjonelle klasserom, men har en meget åpen løsning inn mot fellesarealene. Disse fellesarealene er i kontinuerlig bruk til både fellessamlinger, mindre grupper og for samtaler rundt sittegruppene som er plasser rundt i lokalene.

Mellomtrinnet disponerer lokaler sentralt i bygningen. De ulike trinnene har et tett samarbeid.

Ungdomstrinnet disponerer lokalene mot nord. Her er det tre paralleller på alle trinn, men klassene er satt sammen på helt andre måter i mange av timene. På ungdomstrinnet spiller det derfor liten rolle om du går i a, b eller c- klassen; det er trinnet som helhet man forholder seg mest til. I tillegg til elevene fra egen skole, får ungdomstrinnet elever fra den nærliggende Krapfoss skole. Verket skole ble innviet i 1998. Den gang var det ren barneskole, men fra 2004 ble skolen gradvis utvidet med et ungdomstrinn.


Kilder:

  • Moss Avis
  • Boka Moss som den er

PE og EV