Anker, Bernt

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Bernt Anker (1746-1805) var eneeier av Moss Jernverk i perioden 1784-1805, etter å ha løst ut sin kompanjong Morten Wærn og sin bror Jess Anker. Han eide også Eidsvold Verk og Hakadal Verk og var Norges største trelasthandler og rikeste mann i sin samtid. Han eide 136 priviligerte sagbruk over hele Østlandet, han eide også flere skip og eksporterte trelast fra Christiania, Fredrikstad og Moss parallelt.

Bernt Anker giftet seg med den rike enken Mathea Collett i 1862 og ble tatt opp i adelsstanden i 1778.

Han bodde periodevis selv i hovedbygningen på Verket, den senere Konventionsgården, særlig om sommeren. Men den daglige drift av Jernverket var overlatt til hans forvalter, Lars Semb. Til daglig bodde Anker på sine eiendommer, Frogner Hovedgård og Paleet i Christiania, som ved hans død som barnløs enkemann ble testamentert til Staten som kongebolig.

Bernt Anker var meget kulturinteressert og skrev og oppførte skuespill for sine gjester fra Christiania under sine store fester på Verket. Han fikk også anlagt den store, vakre alleen på vestsiden av verksboligene, der han kunne imponere sine gjester med vannkaskader som kunne skrues av og på.

I 2018 ble Bernt Ankers vei opprettet inne på det gamle fabrikkområdet til Moss jernverk / M. Peterson & Sønn.

Kilder:Artikkelen er skrevet av: Jørgen Ludvigsen (JL)