Evjesund

Fra Moss byleksikon
Sideversjon per 16. nov. 2021 kl. 09:34 av EV (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Evjesund er en tidligere fiskerhavn, nødhavn og opplagshavn for seilskuter. På 1600-tallet lastet hollendere trelast derfra. Her finnes godt bevart strandsitterbebyggelse. I dag er stedet preget av sommerhus.

På Tangen i Evjesund var det i lensherretiden eget tollsted. I Evjesund foregikk fiske, garntørke, utskiping av is og uttak av gytje til kurbadet i Moss fra 1850-årene. Garntørka er det eneste gjenlevende av sitt slag i Østfold. Her er også noen fartøyringer fra strandsittertiden. Isdammen, som ligger rett innenfor Leira i nordenden av sundet, var et kunstig oppdemmet tjern. Det ble benyttet til isskjæring fra slutten av 1800 tallet, både til utskiping og lokal bruk. Tjernet ble senere drenert og fikk nærmest karakter av sump. I forbindelse med etableringen av golfbanen på Evje ble tjernet restaurert med to vannspeil, ett stort og ett mindre. Ved enden av blindveien Evjetangen ligger Evjesund Slipp.

Gustav Indrebø mener at det norrøne navnet på Evjesund må ha vært Efja, altså ei evje, og at sisteleddet (-sund) fra først av bare betegnet det trange innløpet. Det er vel da sannsynlig at gården Evje rett og slett er sekundært til farvannet nedenfor.

Med sin lune beliggenhet er Evjesund er en av de få meget gode havner for fritidsbåter i denne delen av Oslofjorden. Aldri sjøgang av betydning. De fleste fortøyningsbøyene i Evjesund er private, men Oslofjorden Friluftsråd har lagt ut en blå bøye som er til almen bruk. Viktig: Fartsgrensen er 5 knop i hele sundet!Kilder:

  • Rygge kommunes kulturminneplan
  • Gustav Indrebø: "Stadnamn fra Oslofjorden"
  • Kulturminneplanen for Rygge


---

EV og KAN

---