Gangås, Beate

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Beate Gangås, Moss, født 24. april 1963, ble i oktober 2022 utnevnt til sjef for Politiets sikkerhetstjeneste. Hun tiltrådte stillingen 1. desember 2022.

Gangås er utdannet jurist. Hun ble ansatt i politiet i 1992, og ble i 2001 utnevnt til politimester i seksjon mot organisert kriminalitet i Politidirektoratet. Hun var konstituert som assisterende politidirektør fra april til desember 2005. Hun har tidligere hatt ulike stillinger i Oslo politidistrikt, blant annet som leder av økonomiseksjonen og påtaleseksjonen. Hennes arbeidsområder omfattet blant annet menneskehandel, familievold og rasisme, og hun arbeidet også med likestillingsrelaterte oppgaver angående kjønn og etnisitet.

Hun ble utnevnt som likestillings- og diskrimineringsombud for en åremålsperiode på fire år i 2006. Ombudet var da nyopprettet etter en sammenslåing av Likestillingsombudet, Likestillingssenteret og Senter mot etnisk diskriminering. Gangås ønsket ikke å forlenge åremålsperioden.

Gangås ble 21. juni 2019 utnevnt til politimester i Oslo politidistrikt for en åremålsperiode på seks år.Hun kom da fra stillingen som leder for etterforsknings- og påtaleavdelingen i PST og hadde tidligere blant annet vært politimester i Østfold. Hun har også mange års erfaring som leder og påtalejurist i Oslo politidistrikt. Gangås har vært styremedlem i Senter mot etnisk diskriminering samt leder av Interpols gruppe om menneskehandel.

Kilde:

  • Wikipedia

.....

EV