Home-Start Familiekontakten (Rygge)

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Home-Start Familiekontakten Rygge, Råde og Våler er drevet som et interkommunalt samarbeid mellom de tre kommunene.

Avdelingen ble først etablert i Rygge i 2006 med Rygge kommune som driftsansvarlig. Fra 2011 ble Våler med på driften, og fra 2014 ble Råde med. Home-Start Familiekontakten er en ordning der frivillige hjelper familier med minst ett barn under skolepliktig alder til å løse problemer og forebygge kriser, gir foreldrene en pustepause og familien en ny start.

Hjelpen tilbys i form av regelmessig kontakt to til fire timer en gang i uken i et halvt år. Hjelpen utføres av frivillige i familiens hjem. Familien definerer selv hva de trenger støtte til. De frivillige gjennomgår et kurs og leverer politiattest før de får kontaktfamilie. Home-Start Familiekontakten Rygge, Råde og Våler er organisert som en del av Helsetjenesten barn og unge i Rygge kommune, og er et supplement til det offentlige hjelpetilbudet.


Se også:


Kilde:

  • Camilla Ausen, koordinator i Home-Start Familiekontakten Rygge, Råde og Våler