Forskjell mellom versjoner av «Jernbanens dobbeltspor gjennom Moss»

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Linje 1: Linje 1:
 
'''Jernbanens dobbeltspor gjennom Moss'''
 
'''Jernbanens dobbeltspor gjennom Moss'''
  
Bane Nor bygger ny jernbanestasjon og 10,3 km nytt dobbeltspor gjennom Moss, fra Sandbukta i nord til Såstad i sør. Dobbeltsporet gjennom Moss fra Sandbukta til Såstad omfatter fra nord: Dagtrase 0,6 km., Mossetunnelen 2,3 km, kulvert fra Kransen 0,4 km, ny stasjon i 0,8 km i dagen, tunnel gjennom Klevberget og Feste frem til østsiden av Carlberg på 2,3 km. Noen hundre meter kulvert og derfra 4 km. i dagen frem til Såstad.
+
Bane Nor bygger ny jernbanestasjon og 10,3 km nytt dobbeltspor gjennom Moss, fra Sandbukta i nord til Såstad i sør. Dobbeltsporet gjennom Moss fra Sandbukta til Såstad omfatter fra nord: Dagtrase 0,6 km., Mossetunnelen 2,3 km, kulvert fra Kransen 0,4 km, ny stasjon i 0,8 km i dagen, tunnel gjennom Klevberget og Feste frem til østsiden av [[Carlberg]] på 2,3 km. Noen hundre meter kulvert og derfra 4 km. i dagen frem til [[Såstad]].
  
 
De forberedende byggearbeidene ble påbegynt i 2017, med byggestart 2019. Da var planen at dobbeltsporet skulle være ferdig i 2024.I 2021 ble det klart at åpningen  blir forsinket med 1,5 år, til høsten 2026. Årsaken er at grunnforholdene med mye kvikkleire er mye mer krevende enn man trodde.  Likevel vurderer Bane NOR og Jernbanedirektoratet fortsatt den valgte traseen som gjennomførbar. Ved Gon i Rygge er det bestemt at den nye togparkeringen skal være. Her blir plass til 16 tog på inntil 110 meter hver.  
 
De forberedende byggearbeidene ble påbegynt i 2017, med byggestart 2019. Da var planen at dobbeltsporet skulle være ferdig i 2024.I 2021 ble det klart at åpningen  blir forsinket med 1,5 år, til høsten 2026. Årsaken er at grunnforholdene med mye kvikkleire er mye mer krevende enn man trodde.  Likevel vurderer Bane NOR og Jernbanedirektoratet fortsatt den valgte traseen som gjennomførbar. Ved Gon i Rygge er det bestemt at den nye togparkeringen skal være. Her blir plass til 16 tog på inntil 110 meter hver.  
Linje 9: Linje 9:
 
Arbeidene begynte i 2019 med å rive 121 hus i [[Nyquistbyen]], de aller fleste boliger.  Vinteren 2021 ble det oppdaget at grunnen inneholdt mye mer kvikkleire enn antatt. Hele området hvor det planlagte dobbeltsporet skal komme ut av tunnel er fullt av kvikkleire. Da ble det midlertidig byggestans i sentrum, mens arbeidene i nord og sør fortsatte som planlagt. Endringer i grunnforholdene medfører at Bane Nor på nytt må legge ut jobben på anbud, det betyr enda et års forsinkelse. Man håper at arbeidene gjennom sentrum kan gjenopptas høsten 2022. Arbeidene nord og sør for sentrum pågår som planlagt.
 
Arbeidene begynte i 2019 med å rive 121 hus i [[Nyquistbyen]], de aller fleste boliger.  Vinteren 2021 ble det oppdaget at grunnen inneholdt mye mer kvikkleire enn antatt. Hele området hvor det planlagte dobbeltsporet skal komme ut av tunnel er fullt av kvikkleire. Da ble det midlertidig byggestans i sentrum, mens arbeidene i nord og sør fortsatte som planlagt. Endringer i grunnforholdene medfører at Bane Nor på nytt må legge ut jobben på anbud, det betyr enda et års forsinkelse. Man håper at arbeidene gjennom sentrum kan gjenopptas høsten 2022. Arbeidene nord og sør for sentrum pågår som planlagt.
  
Planen er å bygge en 180 meter lang støttemur i skråningen ned mot nedre delen av Fjordveien for å sikre mot ras. Da må også 50.000 kubikkmeter med stein fylles opp for å stabilisere området. Det betyr at Fjordveien må stenges for trafikk i tre år. Denne stengningen er nå utsatt på ubestet tid.  Hvert døgn passerer gjennomsnittlig 10.000 biler gjennom Fjordveien.  
+
Planen er å bygge en 180 meter lang støttemur i skråningen ned mot nedre delen av [[Fjordveien]] for å sikre mot ras. Da må også 50.000 kubikkmeter med stein fylles opp for å stabilisere området. Det betyr at Fjordveien må stenges for trafikk i tre år. Denne stengningen er nå utsatt på ubestet tid.  Hvert døgn passerer gjennomsnittlig 10.000 biler gjennom Fjordveien.  
  
 
Opprinnelig skulle dobbeltsporet gjennom Moss vært ferdig i 1994 samtidig med dobbeltsporet frem til Såstad, men dette ble utsatt på ubestemt tid. Da hadde Moss kommune allerede sikret seg over hundre hus i Nyquistbyen som måtte rives for å få plass til dobbeltsporet og den nye stasjonen. Husene ble i mellomtiden brukt som sosialboliger.  
 
Opprinnelig skulle dobbeltsporet gjennom Moss vært ferdig i 1994 samtidig med dobbeltsporet frem til Såstad, men dette ble utsatt på ubestemt tid. Da hadde Moss kommune allerede sikret seg over hundre hus i Nyquistbyen som måtte rives for å få plass til dobbeltsporet og den nye stasjonen. Husene ble i mellomtiden brukt som sosialboliger.  

Revisjonen fra 26. feb. 2022 kl. 15:16

Jernbanens dobbeltspor gjennom Moss

Bane Nor bygger ny jernbanestasjon og 10,3 km nytt dobbeltspor gjennom Moss, fra Sandbukta i nord til Såstad i sør. Dobbeltsporet gjennom Moss fra Sandbukta til Såstad omfatter fra nord: Dagtrase 0,6 km., Mossetunnelen 2,3 km, kulvert fra Kransen 0,4 km, ny stasjon i 0,8 km i dagen, tunnel gjennom Klevberget og Feste frem til østsiden av Carlberg på 2,3 km. Noen hundre meter kulvert og derfra 4 km. i dagen frem til Såstad.

De forberedende byggearbeidene ble påbegynt i 2017, med byggestart 2019. Da var planen at dobbeltsporet skulle være ferdig i 2024.I 2021 ble det klart at åpningen blir forsinket med 1,5 år, til høsten 2026. Årsaken er at grunnforholdene med mye kvikkleire er mye mer krevende enn man trodde. Likevel vurderer Bane NOR og Jernbanedirektoratet fortsatt den valgte traseen som gjennomførbar. Ved Gon i Rygge er det bestemt at den nye togparkeringen skal være. Her blir plass til 16 tog på inntil 110 meter hver.

Samtidig er det klart at anlegg blir mye dyrere enn antatt: Fra de første estimater på 5 milliarder kroner, økte Stortingets kostnadsramme til 10.367. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2021 har Stortinget bestemt at kostnadsrammen nå økes til 17,9 milliarder kroner.

Arbeidene begynte i 2019 med å rive 121 hus i Nyquistbyen, de aller fleste boliger. Vinteren 2021 ble det oppdaget at grunnen inneholdt mye mer kvikkleire enn antatt. Hele området hvor det planlagte dobbeltsporet skal komme ut av tunnel er fullt av kvikkleire. Da ble det midlertidig byggestans i sentrum, mens arbeidene i nord og sør fortsatte som planlagt. Endringer i grunnforholdene medfører at Bane Nor på nytt må legge ut jobben på anbud, det betyr enda et års forsinkelse. Man håper at arbeidene gjennom sentrum kan gjenopptas høsten 2022. Arbeidene nord og sør for sentrum pågår som planlagt.

Planen er å bygge en 180 meter lang støttemur i skråningen ned mot nedre delen av Fjordveien for å sikre mot ras. Da må også 50.000 kubikkmeter med stein fylles opp for å stabilisere området. Det betyr at Fjordveien må stenges for trafikk i tre år. Denne stengningen er nå utsatt på ubestet tid. Hvert døgn passerer gjennomsnittlig 10.000 biler gjennom Fjordveien.

Opprinnelig skulle dobbeltsporet gjennom Moss vært ferdig i 1994 samtidig med dobbeltsporet frem til Såstad, men dette ble utsatt på ubestemt tid. Da hadde Moss kommune allerede sikret seg over hundre hus i Nyquistbyen som måtte rives for å få plass til dobbeltsporet og den nye stasjonen. Husene ble i mellomtiden brukt som sosialboliger. Det nye dobbeltsporet vil øke kapasiteten vesentlig, men betyr lite for å spare tid, uttalte Jarle Midjås Rasmussen, tidligere prosjektsjef i Bane NOR.

Motstanderne av å legge dobbeltsporet gjennom Moss anla rettssak mot Staten for vedtaket som de mener ble gjort på feil grunnlag. De tapte på alle punkter, anket saken til lagmannsretten, men tapte også der.

Kilder:

  • Moss Avis,
  • Prosjektsjef Jarle Midjås Rasmussen
  • Aftenposten
  • Samferdselsdepartementet

EV