Jernbanens dobbeltspor gjennom Moss

Fra Moss byleksikon
Revisjon per 21. mai 2021 kl. 16:15 av EV (diskusjon | bidrag)
Hopp til navigeringHopp til søk

Jernbanens dobbeltspor gjennom Moss stad Bane Nor bygger ny jernbanestasjon og 10,3 km nytt dobbeltspor gjennom Moss, fra Sandbukta i nord til Såstad i sør. Dobbeltsporet gjennom Moss fra Sandbukta til Såstad omfatter fra nord: Dagtrase 0,6 km., Mossetunnelen 2,3 km, kulvert fra Kransen 0,4 km, ny stasjon i 0,8 km i dagen, tunnel gjennom Klevberget og Feste frem til østsiden av Carlberg på 2,3 km. Noen hundre meter kulvert og derfra 4 km. i dagen frem til Såstad.

De forberedende byggearbeidene ble påbegynt i 2017, med byggestart 2019. Da var planen at dobbeltsporet skulle være ferdig i 2024.I 2021 ble det klart at åpningen blir forsinket med 1,5 år, til høsten 2026. Årsaken er at grunnforholdene er mye mer krevende enn man trodde. Likevel vurderer Bane NOR og Jernbanedirektoratet fortsatt den valgte traseen som gjennomførbar.

Samtidig er det klart at anlegg blir mye dyrere enn antatt: Fra de første estimater på 5 milliarder kroner, økte Stortingets kostnadsramme til 10.367. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett i mai 2021 har regjeringen foreslått at kostnadsrammen nå økes til 17,9 milliarder kroner.

Arbeidene begynte i 2019 med å rive 121 hus i Nyquistbyen, de aller fleste boliger. Vinteren 2021 ble det oppdaget at grunnen inneholdt mye mer kvikkleire enn antatt. Hele området hvor det planlagte dobbeltsporet skal komme ut av tunnel er fullt av kvikkleire. Da ble det midlertidig byggestans i sentrum, mens arbeidene i nord og sør fortsatte som planlagt.

Planen er å bygge en 180 meter lang støttemur i skråningen ned mot nedre delen av Fjordveien for å sikre mot ras. Da må også 50.000 kubikkmeter med stein fylles opp for å stabilisere området. Det betyr at Fjordveien må stenges for trafikk i tre år. Hvert døgn passerer gjennomsnittlig 10.000 biler gjennom Fjordveien. Opprinnelig skulle dobbeltsporet gjennom Moss vært ferdig i 1994 samtidig med dobbeltsporet frem til Såstad, men dette ble utsatt på ubestemt tid. Da hadde Moss kommune allerede sikret seg over hundre hus i Nyquistbyen som måtte rives for å få plass til dobbeltsporet og den nye stasjonen. Husene ble i mellomtiden brukt som sosialboliger. Det nye dobbeltsporet vil øke kapasiteten vesentlig, men betyr lite for å spare tid, sier Jarle Midjås Rasmussen, prosjektsjef i Bane NOR.

Motstanderne av å legge dobbeltsporet gjennom Moss anla rettssak mot vedtaket som de mener ble gjort på feil grunnlag. De tapte på alle punkter, men har anket saken til lagmannsretten.

Kilder:

  • Moss Avis,
  • Prosjektsjef Jarle Midjås Rasmussen
  • Aftenposten
  • Samferdselsdepartementet

EV