Forskjell mellom versjoner av «Kambo renseanlegg»

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Linje 6: Linje 6:
  
 
''EV''
 
''EV''
 +
 +
[[Kategori: Kommunal drift]]

Revisjonen fra 17. des. 2012 kl. 14:51

Kambo Renseanlegg ligger i Møllebakken på Kambo og eies av Movar som ett av tre renseanlegg. Anlegget ble satt i drift i 1978 og senere rehabilitert/utbygd i 2001. Anlegget er dimensjonert for å kunne behandle en mengde som tilsvarer avløpsvann fra 16 000 personer. Det renses årlig 1.5 - 1.8 millioner kubkkmeter ved anlegget. Renseanlegget mottar avløpsvann fra Moss, Vestby og Våler kommune. Sigevannet fra Solgård avfallsdeponi behandles også ved renseanlegget. Avløpsvannet føres i kommunenes ledningsanlegg fram til Møllebakken pumpestasjon. Møllebakken pumpestasjon tilhører renseanlegget og den har i oppgave å transportere avløpet opp til renseanlegget. Det rensede avløpsvannet føres ut på 50 meters dyp i Mossesundet. Anlegget mottar og behandler også septik og gråvann fra MOVAR’s eierkommuner. Leveringen til anlegget blir gjort med slamsugere (tankbiler).

Kilde: Movars hjemmeside

EV