Forskjell mellom versjoner av «Miljøløftet Moss»

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
 
Linje 2: Linje 2:
 
'''Miljøløftet Moss'''
 
'''Miljøløftet Moss'''
  
Miljøløftet Moss er et samarbeid mellom Moss kommune, Østfold fylkeskommune, Bane NOR, Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet fra 2019 om areal- og transportutviklingen i Moss kommune. Dette er en fortsettelse av Samarbeidsavtalen for areal og transportutvikling 2014–2019 ble inngått 15. mars 2014. Ett av målene er å få nullvekst i intern personbiltrafikk og få folk til å bruke mer miljøvennlige transportformer. For å få til det må busstilbudet bedres og forholdene for syklistene bli bedre.
+
Miljøløftet Moss er et samarbeid mellom Moss kommune, Østfold fylkeskommune, Bane NOR, Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet fra 2019 om areal- og transportutviklingen i Moss kommune. Dette er en fortsettelse av Samarbeidsavtalen for areal og transportutvikling 2014–2019 som ble inngått 15. mars 2014. Ett av målene er å få nullvekst i intern personbiltrafikk og få folk til å bruke mer miljøvennlige transportformer. For å få til det må busstilbudet bedres og forholdene for syklistene bli bedre. HjemJobbHjem er et pilotprosjekt for bedrifter for å redusere bruken av privatbil til arbeidsreiser. Miljøløftet Moss tilbyr arbeidstakerne rabatt på kollektivreiser og sykkelordninger mot at bedriftene deltar i reisevaneundersøkelser og arbeider for å redusere bruken av bil til arbeidsreiser.
  
Avtalen ble revidert og forlenget med fem nye år i 2018, og gjelder fra 2019 til 2024. Hovedmålet for Samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i Mosseregionen er å bidra til å utvikle Mosseregionen som en attraktiv og konkurransedyktig region på en bærekraftig måte, basert på virkemidler innen areal- og transportsektoren. Nullvekst i intern personbiltrafikk er det operasjonelle målet som alle partene i avtalen er enige om.
+
Kilder:
  
 
+
* Moss kommune
 
 
'''Kilde:'''
 
  
 
* Statens Vegvesen
 
* Statens Vegvesen

Nåværende revisjon fra 21. apr. 2021 kl. 13:19

Miljøløftet Moss

Miljøløftet Moss er et samarbeid mellom Moss kommune, Østfold fylkeskommune, Bane NOR, Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet fra 2019 om areal- og transportutviklingen i Moss kommune. Dette er en fortsettelse av Samarbeidsavtalen for areal og transportutvikling 2014–2019 som ble inngått 15. mars 2014. Ett av målene er å få nullvekst i intern personbiltrafikk og få folk til å bruke mer miljøvennlige transportformer. For å få til det må busstilbudet bedres og forholdene for syklistene bli bedre. HjemJobbHjem er et pilotprosjekt for bedrifter for å redusere bruken av privatbil til arbeidsreiser. Miljøløftet Moss tilbyr arbeidstakerne rabatt på kollektivreiser og sykkelordninger mot at bedriftene deltar i reisevaneundersøkelser og arbeider for å redusere bruken av bil til arbeidsreiser.

Kilder:

  • Moss kommune
  • Statens Vegvesen

---

EV