Molvig Nordre og Holkemyr

Fra Moss byleksikon
Revisjon per 2. sep. 2020 kl. 11:44 av AS (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Nordre Molvig, gårdsnr. 115, bruksnr. 4 og Holkemyr, gårdsnr. 116, bruksnr. 1, i Molvikveien 65, 1580 i Rygge eies av Linda Salbu og Øystein Horntvedt. Begge bruksnummer med 98 dekar fylldyrka jord og 16 dekar skog er drevet som én enhet siden 1897.

Gården hadde, frem den i 1943 ble kjøpt av Anna Lovise (f. Roer) og Rolf Horntvedt, en rekke eiere. Særlig i mellomkrigstiden var det hyppige eierskifter. Anna Lovise og Rolf fikk i 1944 tillatelse fra okkupasjonsmakten til å bygge ny potetkjeller på eiendommen. Da freden kom var det i stedet et nytt våningshus som reiste seg med plass til både familien og tjenestefolket. Anna Lovise og Rolf drev med variert og arbeidsintensiv grønnsaksproduksjon og hadde gården som eneste arbeidsplass og inntektskilde. Om sommeren kjørte Rolf til Økern torg med grønnsaker hver morgen. I 1961 kjøpte Anna Lovise og Rolf jorda på Holkemyr (ca. 44 daa) og utvidet dermed driftsgrunnlaget.

Kari og Rolf Horntvedt overtok i 1988 og bygde ut driftsbygningen i 1992. De hadde begge arbeid utenom gården og drev eiendommen som deltidsbruk, med potet- og kornproduksjon. Mot slutten av sin eiertid leide de ut jorda.

Linda Salbu og Øystein Horntvedt overtok i 2010 og rehabiliterte da våningshuset. De har siden 2019 drevet eiendommen selv og produserer korn og åkerbønner. Begge har jobber utenfor gården. Driften er basert på en kombinasjon av innleide tjenester og egeninnsats.

Inntil nåværende eiere tok over driften selv i 2019, har utviklingen av driften på eiendommen vært «typisk» for mindre landbrukseiendommer på Østlandet; fra variert og arbeidsintensivt heltidsbruk de første tiårene etter krigen, via deltidsbruk med produksjon av færre kulturer på 1980- og 1990-tallet, før jorda deretter ble leid ut på 2000-tallet.

Nå er eiendommen et eksempel på at også eiendommer med begrenset arealgrunnlag kan drives som selvstendige driftsenheter og at en utleieperiode ikke nødvendigvis innebærer at en landbrukseiendom på sikt opphører som selvstendig driftsenhet.


Kilde:

  • Øystein Horntvedt

...

OG