Norsk Spesialolje A/S

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Norsk Spesialolje A/S (NSO) på Kambo i Moss ble stiftet i 1986 med formål å motta oljeholdig avfall som skulle omdannes til fyringsolje for bedrifter med egen avtale med Statens forurensningstilsyn. Bedriftens utslipp lå 140 meter ute i sjøen og på 40 meters dyp. sommeren 2019 flytte behandlingen av spillolje til Bamble i Telemark, mens administrasjonen og et lite mottak skal etableres på Årvoll industriområde i Rygge. Dette skal være ferdig i 2019. På Årvoll vil 13 mindre oljetanker ta imot spilloljen før den sendes videre til behandling i Bamble. Det blir også et hvor slammet blir avvannes før det sendes videre til godkjent mottak. De enorme oljetankene på Kambo vil bli demontert sommeren 2019.

NSO er Norges største behandlingsanlegg for spillolje. Etter behandlingen kan spilloljen erstatte tung fyringsolje i større industribedrifter, eller brukes som råstoff ved produksjon av ny smøreolje. Norsk Spesialolje har spesialisert seg på å behandle oljeforurenset vann. Mye av vannet som behandles kommer fra spilloljen som samles inn, men bedriften mottar og behandler også betydelige mengder vann som kommer fra industri, båter og andre kilder.

Portene på Kambo ble stengt i 2019. Det 77 mål store eiendommen på Kambo er regulert til 98 boliger i blokker og rekkehus. Det er planlagt nærmere 80 boliger i første byggetrinn.

Det er to felt med forurensede masser på området. Moss kommune krever at det ikke skal oppføres boliger på området før forurensingen er undersøkt og forsvarlig håndtert.

Kilder:

  • Torbjørn Skarebø, NSO
  • Bedriftens hjemmeside
  • Rådgiver Mariann Dahlseth i Moss kommune til Moss Avis
  • "Moss Industriforening gjennom 50 år"

EV